QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ THÔNG TIN CỦA BẠN

Chào mừng bạn đến với trang web của chúng tôi. Quyền riêng tư và sự tín nhiệm của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Thông báo về quyền riêng tư này giải thích về phương thức các trang web, ứng dụng, bao gồm cả ứng dụng di động, sản phẩm, phần mềm, chương trình khuyến mãi hoặc dịch vụ (gọi chung là “Dịch vụ”) của chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Thông báo này được áp dụng trừ khi một thông báo về quyền riêng tư riêng biệt hoặc bổ sung được đưa ra.

CHÚNG TÔI THU THẬP LOẠI THÔNG TIN NÀO?

Energizer thu thập trực tiếp một lượng thông tin nhất định từ bạn nhằm phục vụ một số dịch vụ, ví dụ như khi bạn muốn tham gia chương trình khuyến mãi. Loại thông tin chúng tôi thu thập phụ thuộc vào cách bạn tương tác với chúng tôi.

.Mở rộng các phần bên dưới để tìm hiểu thêm.

THÔNG TIN BẠN TỰ NGUYỆN CUNG CẤP CHO ENERGIZER

Nếu bạn chọn tham gia một trong các chương trình khuyến mãi , của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin sau:

 • Tên, họ, địa chỉ email, địa chỉ bưu điện, số điện thoại hoặc dữ liệu tương tự khác

Nếu bạn chọn mua sản phẩm hoặc dịch vụ từ trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin thanh toán như:

 • Số thẻ thanh toán, mã bảo mật, ngày hết hạn và thông tin tương tự

Nếu bạn chọn đặt câu hỏi hoặc báo cáo vấn đề qua liên kết LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI, chúng tôi có thể thu thập các thông tin cá nhân như:

 • Tên, họ, địa chỉ bưu điện, địa chỉ email, số điện thoại và thông tin tương tự

Nếu bạn chọn trở thành nhà cung cấp cho chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin sau:

 • Thông tin liên hệ, địa điểm và sản phẩm hoặc dịch vụ mà công ty bạn cung cấp và thông tin liên quan đến giá cả, nguồn cung ứng và các hoạt động kinh doanh khác, nếu bạn đăng ký trở thành nhà cung cấp được phê duyệt

Nếu bạn chọn đăng ký làm việc cho chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu thông tin sau:

 • Trình độ học vấn và học vị
 • Giấy phép hoặc chứng nhận nếu có
 • Lịch sử làm việc trước đó
 • Số CMND
 • Người giới thiệu
 • Bất cứ dữ liệu nào khác mà bạn chọn cung cấp

Nếu bạn được mời đến phỏng vấn hoặc được tuyển dụng thì ngoài những thông tin bạn cung cấp trong quá trình tuyển dụng, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin liên quan khác từ bạn và các thông tin đó sẽ được đưa vào hồ sơ nhân sự của bạn.

THÔNG TIN THU THẬP QUA TRANG WEB & DỊCH VỤ

Chúng tôi thu thập thông tin về cách bạn tương tác với trang web và các Dịch vụ khác của chúng tôi qua việc sử dụng cookie, thẻ pixel và các công nghệ tương tự. Thông tin này cũng bao gồm thông tin về quá trình sử dụng, lịch sử duyệt web và thông tin về cách bạn điều hướng trong các Dịch vụ của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi có thể thu thập thông tin về thiết bị của bạn như địa chỉ IP, địa điểm, nhà cung cấp internet, ID thiết bị và hệ điều hành.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin nhân khẩu học như quốc gia và ngôn ngữ ưu tiên của bạn do chính sách quyền riêng tư của chúng tôi có thể hơi khác biệt tùy theo quốc gia bạn sống.

THÔNG TIN TỪ CÁC BÊN THỨ BA

Chúng tôi có thể thu thập thông tin qua các đối tác, đại lý, nhà cung cấp và các bên thứ ba khác. Các bên này thường là tổ chức doanh nghiệp (dù một số có thể là doanh nghiệp công và doanh nghiệp giáo dục) và có thể có trụ sở tại bất kỳ địa điểm nào mà chúng tôi hoạt động kinh doanh. Ví dụ, chúng tôi thu thập dữ liệu này nhằm mang đến cho bạn trải nghiệm tuyệt vời hơn khi sử dụng các trang web của chúng tôi. Bên thứ ba nói trên bao gồm các danh mục sau:

 • Công ty quảng cáo & tiếp thị
 • Đối tác & nền tảng truyền thông xã hội
 • Đối tác quảng cáo

CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được vào các mục đích hợp pháp, trong phạm vi lợi ích chính đáng của chúng tôi, cũng như nhằm mục đích tuân thủ.

Mở rộng các phần bên dưới để tìm hiểu thêm.

MỤC ĐÍCH LIÊN LẠC

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin liên hệ được cung cấp qua trang web tổ chức khuyến mãi nhằm trao giải thưởng hoặc quà tặng cho chương trình khuyến mãi. Khi chương trình khuyến mãi kết thúc, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó khỏi các hệ thống của chúng tôi. Chương trình khuyến mãi có thể bao gồm các thông báo khác cung cấp thêm thông tin về việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn và yêu cầu bạn chấp thuận.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin được cung cấp tại liên kết LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI để liên lạc với bạn đối với vấn đề về sản phẩm hoặc để hoàn tiền.

MỤC ĐÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin được cung cấp để giám sát và phòng chống tội phạm hoặc gian lận, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chúng tôi và thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng.

MỤC ĐÍCH THỰC HIỆN CHỨC NĂNG VÀ CẢI THIỆN

Chúng tôi có thể sử dụng cookie nhằm phục vụ hoạt động của trang web, hoạt động hiệu quả hơn và cung cấp thông tin phân tích. Để tìm hiểu thêm, vui lòng đọc Thông báo về cookie của Energizer .

CƠ SỞ PHÁP LÝ CHO VIỆC SỬ DỤNG (Chỉ với khách truy cập tại Khu vực kinh tế châu Âu)

Nếu bạn ở Khu vực kinh tế châu Âu, cơ sở pháp lý của chúng tôi cho việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân nói trên sẽ tùy thuộc vào thông tin cá nhân có liên quan và bối cảnh thu thập cụ thể.

Tuy nhiên, chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi được bạn cho phép, khi cần thông tin cá nhân đó để thực hiện hợp đồng với bạn, khi có nghĩa vụ pháp lý buộc phải làm vậy hoặc khi việc xử lý nằm trong phạm vi quyền lợi chính đáng của chúng tôi (chẳng hạn như xử lý nhằm mục đích quản lý, ngăn chặn hành vi gian lận hoặc phạm tội và hỗ trợ bảo mật thông tin) và không bị chi phối bởi các quyền lợi bảo vệ dữ liệu hoặc quyền cơ bản và quyền tự do của bạn.

Nếu yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân nhằm tuân thủ yêu cầu pháp lý hoặc thực hiện hợp đồng với bạn, chúng tôi sẽ nói rõ tại thời điểm thu thập. Chúng tôi cũng sẽ cho bạn biết yêu cầu về thông tin đó có bắt buộc hay không và giải thích cho bạn hiểu mọi hậu quả nếu bạn không cung cấp thông tin.

Tương tự, nếu thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn dựa trên quyền lợi chính đáng của chúng tôi (hoặc của bên thứ ba bất kỳ), chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý nhằm thông báo rõ và giải thích về các quyền lợi chính đáng đó.

Energizer Holdings là Bên kiểm soát dữ liệu đối với mọi thông tin cá nhân thu thập tại Khu vực kinh tế châu Âu, trừ khi chính sách bổ sung có quy định khác.

Nếu bạn có thắc mắc hoặc cần thêm thông tin về cơ sở pháp lý cho bất kỳ hoạt động xử lý cụ thể nào hoặc cần liên hệ với Bên kiểm soát dữ liệu, vui lòng liên hệ theo địa chỉ PRIVACY@ ENERGIZER.COM.

CÁCH CHÚNG TÔI CHIA SẺ THÔNG TIN

Chúng tôi cung cấp Dịch vụ thông qua các đơn vị liên kết. Chúng tôi cũng hợp tác với các đối tác kinh doanh và nhà cung cấp được ủy quyền (“Đối tác”). Khi chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các Đối tác, chúng tôi sẽ đưa ra các biện pháp thích hợp, điển hình là các biện pháp bằng hợp đồng, nhằm hạn chế sao cho thông tin của bạn chỉ được sử dụng vào mục đích hợp pháp và được phép trong đó tuân thủ Thông báo về quyền riêng tư này, cũng như các biện pháp giữ bí mật và bảo mật thích hợp.

Energizer không chia sẻ hay bán bất kỳ thông tin cá nhân nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi qua trang web để bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng riêng. Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể cung cấp thông tin tổng hợp (thống kê) về khách hàng, doanh số, mẫu lưu lượng truy cập trực tuyến của chúng tôi và thông tin liên quan đến các bên thứ ba có uy tín nhằm hỗ trợ cải tiến Dịch vụ. Những số liệu thống kê này không bao gồm thông tin xác định danh tính cá nhân.

Chúng tôi chia sẻ thông tin với các bên thứ ba theo yêu cầu của pháp luật hoặc để phục vụ quy trình pháp lý, bảo vệ khách hàng của chúng tôi; để bảo vệ tính mạng; duy trì tính bảo mật của dịch vụ, cũng như để bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi.

Mở rộng các phần bên dưới để tìm hiểu thêm

VỚI CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT & CÔNG TY CON

Chúng tôi có thể chia sẻ bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho chúng tôi, kể cả thông tin cá nhân, với các đơn vị liên kết và công ty con của mình trên toàn thế giới. Những đơn vị này có thể nằm tại những quốc gia khác, ngoài quốc gia của bạn và có thể có các tiêu chuẩn về quyền riêng tư khác, có khi thấp hơn tiêu chuẩn tại quốc gia bạn sinh sống.

VỚI CÁC BÊN THỨ BA

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba. Các bên thứ ba không được phép chia sẻ hay sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc cung cấp dịch vụ cho chúng tôi. Chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn theo những mục đích ghi trong Thông báo về quyền riêng tư này, với danh mục người nhận bên thứ ba như sau:

 • Những người hỗ trợ chúng tôi thực hiện đơn hàng hoặc xử lý các câu hỏi hay mối lo ngại về sản phẩm
 • Những người hỗ trợ tuyển dụng và thuê người cho chúng tôi
 • • Những người hỗ trợ chúng tôi quản trị trang web, ưu đãi và chương trình khuyến mãi

BÁN, MUA LẠI & SÁP NHẬP

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân như một phần trong giao dịch dự tính hoặc thực tế của công ty, chẳng hạn như tái cấu trúc, sáp nhập, bán, liên doanh, chuyển nhượng, nhượng lại hoặc bán lại khác với toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của doanh nghiệp, tài sản hoặc cổ phần (kể cả tài sản liên quan đến thủ tục phá sản hay tương tự).

TRUYỀN DỮ LIỆU CÁ NHÂN QUỐC TẾ

Energizer là một tổ chức toàn cầu và thông tin cá nhân của bạn có thể được lưu trữ hoặc xử lý bên ngoài quốc gia nơi bạn sống, gồm cả các quốc gia đưa ra mức độ bảo vệ cho thông tin cá nhân khác với quốc gia của bạn. Chúng tôi có sẵn biện pháp để đảm bảo khi truyền thông tin cá nhân quốc tế, thông tin sẽ được bảo vệ thích hợp theo luật bảo vệ dữ liệu (trong đó có Điều khoản 44 đến 50 của Quy định bảo vệ dữ liệu chung châu Âu hay GDPR).

Thông thường, các biện pháp này gồm bảo vệ theo hợp đồng, theo đó, mỗi bên được truyền dữ liệu cá nhân sẽ có nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu của bạn an toàn và bảo mật, cũng như không sử dụng dữ liệu cho mục đích nào khác ngoài mục đích mà Energizer chỉ định.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về các biện pháp truyền dữ liệu hoặc muốn nhận bản sao bất kỳ biện pháp bảo vệ liên quan nào hoặc về các quốc gia nơi chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân, vui lòng liên hệ theo địa chỉ PRIVACY@ENERGIZER.COM.

CÁC LỰA CHỌN & QUYỀN CỦA BẠN

Energizer tôn trọng các quyền của bạn trong việc sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn. Bạn có thể yêu cầu quyền truy cập vào hoặc chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình. Nếu bạn đang ở châu Âu, bạn có thể có thêm quyền khác theo GDPR.

Mở rộng các phần bên dưới để tìm hiểu thêm.

TRUY CẬP, CHỈNH SỬA HOẶC XÓA THÔNG TIN CỦA BẠN

Nếu muốn chỉnh sửa hoặc cập nhật thông tin cá nhân của mình hoặc yêu cầu quyền truy cập vào hoặc xóa thông tin cá nhân, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ PRIVACY@ENERGIZER.COM

Lưu ý rằng chúng tôi có nghĩa vụ xác minh danh tính của bạn trước khi cung cấp thông tin cá nhân. Nếu bạn yêu cầu thay đổi hoặc xóa thông tin cá nhân, lưu ý rằng chúng tôi có thể vẫn cần giữ lại một số thông tin để lưu hồ sơ và/hoặc để hoàn thành giao dịch bất kỳ mà bạn bắt đầu trước khi yêu cầu việc thay đổi hoặc xóa này. Một số thông tin của bạn có thể vẫn còn trong hệ thống của chúng tôi và các hồ sơ khác, cần thiết để tuân thủ pháp luật hiện hành.

CÁC QUYỀN RIÊNG TƯ DỮ LIỆU KHÁC

Bạn có thể có thêm các quyền khác theo GDPR của châu Âu và một số luật của quốc gia khác. Ví dụ: nếu bạn sống tại Khu vực kinh tế châu Âu, bạn có thể yêu cầu:

 • Mục đích xử lý
 • Danh mục dữ liệu cá nhân liên quan
 • Ngoài Energizer, những ai khác có thể đã nhận được dữ liệu từ chúng tôi
 • Nếu bạn không trực tiếp cung cấp thông tin cho chúng tôi thì thông tin đến từ nguồn nào
 • Thông tin sẽ được lưu trữ bao lâu

Tại nhiều quốc gia, bạn có quyền đệ đơn khiếu nại với cơ quan bảo mật dữ liệu phù hợp nếu bạn có lo ngại về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.

THÔNG TIN KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN RIÊNG TƯ

Sau đây, bạn sẽ thấy thông tin quan trọng khác, chẳng hạn như cách chúng tôi truyền đạt các thay đổi với thông báo này, các biện pháp lưu giữ dữ liệu của chúng tôi, cách làm việc với thông tin cá nhân và bảo mật thông tin cho trẻ vị thành niên.

Mở rộng các phần bên dưới để tìm hiểu thêm.

BẢO MẬT

Chúng tôi luôn coi trọng việc bảo mật thông tin của bạn. Khi xử lý dữ liệu của bạn, chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật hành chính, kỹ thuật và tổ chức hợp lý, phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn trước những rủi ro như mất mát tạm thời hoặc vĩnh viễn, phá hủy hoặc truy cập trái phép hoặc bất hợp pháp, thay đổi, sử dụng hoặc tiết lộ.

Chúng tôi yêu cầu các nhà cung cấp và đối tác của mình áp dụng biện pháp bảo vệ tương tự khi họ truy cập hay sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi chia sẻ với họ. Tất nhiên, không có công nghệ, hình thức truyền dữ liệu hay hệ thống nào an toàn 100%. Nếu vì lý do nào đó, bạn cho rằng nội dung tương tác của bạn với chúng tôi không còn bảo mật, vui lòng thông báo ngay cho chúng tôi theo địa chỉ PRIVACY@ENERGIZER.COM.

THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA TRẺ VỊ THÀNH NIÊN

Chúng tôi tuân thủ Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng tại Hoa Kỳ và các luật tương tự trên toàn thế giới, nếu áp dụng cho Dịch vụ của Energizer. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ vị thành niên nếu không có sự chấp thuận thích hợp từ phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp. Nếu bạn cho rằng chúng tôi có thể đã thu thập thông tin cá nhân từ một trẻ vị thành niên mà chưa có sự chấp thuận cần thiết, vui lòng cho chúng tôi biết theo địa chỉ PRIVACY@ENERGIZER.COM

LƯU GIỮ

Chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết để: Cung cấp cho bạn các dịch vụ mà bạn yêu cầu từ chúng tôi, khi cần để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý (như để tuân thủ yêu cầu lưu giữ hồ sơ hoặc lưu trữ pháp lý bắt buộc), như đã đồng ý trong mẫu chấp thuận, để giải quyết các tranh chấp và để thực hiện các mục đích, quyền và nghĩa vụ có trong Thông báo về quyền riêng tư này.

Thời hạn lưu giữ có thể thay đổi đáng kể dựa trên loại thông tin và cách sử dụng thông tin. Thời hạn lưu giữ của chúng tôi được xác định dựa trên các tiêu chí, bao gồm thời hạn lưu giữ bắt buộc, vụ kiện đang chờ xử lý hoặc tiềm ẩn, các quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu của chúng tôi, yêu cầu theo hợp đồng, chỉ thị hoặc nhu cầu hoạt động và lưu trữ lịch sử.

CÁC TRANG & DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA

Thông báo về quyền riêng tư này không đề cập, và chúng tôi không chịu trách nhiệm về, các chính sách và biện pháp của bên thứ ba hay các tổ chức khác không hoạt động thay mặt cho chúng tôi, gồm cả các chính sách và biện pháp liên quan đến quyền riêng tư và bảo mật, thu thập dữ liệu, xử lý việc sử dụng, lưu trữ và tiết lộ. Các trang và dịch vụ này của bên thứ ba gồm:

 • mọi trang hay dịch vụ do bên thứ ba điều hành được liên kết với trang này
 • mọi nhà phát triển ứng dụng, nhà cung cấp ứng dụng, nhà cung cấp nền tảng truyền thông xã hội, nhà cung cấp hệ điều hành, nhà cung cấp dịch vụ không dây hoặc nhà sản xuất thiết bị – bao gồm mọi thông tin cá nhân bạn tiết lộ cho những tổ chức này qua hoặc liên quan đến trang Dịch vụ của Energizer, ứng dụng hoặc trang truyền thông xã hội.

CÁC THAY ĐỔI ĐỐI VỚI THÔNG BÁO NÀY

Chúng tôi có thể thỉnh thoảng thay đổi Thông báo về quyền riêng tư này để thông báo phản ánh đúng các biện pháp, Dịch vụ của chúng tôi và tuân thủ các yêu cầu pháp luật. Ngày Sửa đổi lần cuối ở trên đầu Thông báo này cho biết thời điểm tôi đã sửa đổi gần nhất và chúng tôi sẽ cập nhật ngày này mỗi khi đăng bản sửa đổi.

Mọi thay đổi đối với Thông báo về quyền riêng tư này sẽ có hiệu lực khi chúng tôi đăng thông báo trên trang web. Chúng tôi khuyến khích bạn nên kiểm tra lại thường xuyên để luôn nắm được mọi thông tin cập nhật về Thông báo.