ความเป็นส่วนตัวและข้อมูลของคุณ

ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา ความเป็นส่วนตัวและความไว้วางใจของคุณนั้นสำคัญสำหรับเรา ประกาศว่าด้วยความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะอธิบายว่าเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน รวมถึงแอปพลิเคชันในอุปกรณ์เคลื่อนที่ ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ การส่งเสริมการขาย หรือบริการของเรา (เรียกรวมว่า “บริการ”) ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไรบ้าง โดยจะมีผลยกเว้นกรณีที่มีประกาศว่าด้วยความเป็นส่วนตัวแยกต่างหากหรือเพิ่มเติมขึ้น

เราเก็บข้อมูลประเภทใดบ้าง

Energizer เก็บข้อมูลจำนวนจำกัดจากคุณโดยตรงสำหรับบริการบางอย่าง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการเข้าร่วมในการส่งเสริมการขาย ประเภทของข้อมูลที่เราเก็บนั้นขึ้นอยู่กับวิธีการที่คุณติดต่อสื่อสารกับเรา

ขยายส่วนต่างๆ ด้านล่างนี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลที่คุณให้แก่ ENERGIZER โดยสมัครใจ

ถ้าคุณเลือกที่จะเข้าร่วมใน การส่งเสริมการขาย, ของเรา เราอาจเก็บข้อมูลต่อไปนี้:

 • ชื่อ นามสกุล ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่คล้ายกัน

ถ้าคุณเลือกที่จะ ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ จากเว็บไซต์เรา เราอาจขอข้อมูลการชำระเงินจากคุณ ซึ่งอาจรวมถึง:

 • หมายเลขบัตรที่ใช้ชำระเงิน รหัสรักษาความปลอดภัย วันที่หมดอายุ และข้อมูลอื่นที่คล้ายกัน

ถ้าคุณเลือกที่จะ ถามคำถามหรือรายงาน ปัญหาผ่านลิงก์ เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเช่น:

 • ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่คล้ายกัน

ถ้าคุณเลือกที่จะ สมัครเป็นซัพพลายเออร์ ของเรา เราอาจเก็บข้อมูลต่อไปนี้:

 • รายละเอียดการติดต่อ ตำแหน่งที่ตั้งและผลิตภัณฑ์หรือบริการที่บริษัทของคุณมีให้ และข้อมูลเกี่ยวกับราคา การจัดหา และวิธีการดำเนินธุรกิจอื่นๆ ถ้าคุณสมัครเป็นซัพพลายเออร์ที่ผ่านการอนุมัติ

ถ้าคุณเลือกที่จะ สมัครเป็นพนักงาน ของเรา เราอาจเก็บข้อมูลต่อไปนี้:

 • วุฒิการศึกษา
 • ใบอนุญาตหรือวุฒิบัตรที่เกี่ยวข้อง
 • Prior employment history
 • ประวัติการทำงาน
 • หมายเลขประจำตัวประชาชน
 • ข้อมูลอื่นๆ ที่คุณเลือกที่จะให้

ถ้าคุณได้รับการตอบรับให้เข้ารับการสัมภาษณ์หรือรับเข้าทำงาน เราจะเก็บข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องจากคุณนอกเหนือจากข้อมูลที่ให้ระหว่างกระบวนการสรรหา และข้อมูลเหล่านี้จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของระเบียนข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลที่รวบรวมผ่านเว็บไซต์และบริการต่างๆ

เราเก็บข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณติดต่อสื่อสารกับเว็บไซต์ของเราและบริการอื่นๆ ผ่านการใช้คุกกี้ แท็กพิกเซล และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน ทั้งนี้ยังอาจรวมถึงข้อมูลการใช้ ประวัติการเปิดดูและข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณไปยังจุดต่างๆ ภายในบริการของเรา นอกจากนี้เรายังอาจเก็บข้อมูลของอุปกรณ์ ซึ่งรวมถึงที่อยู่ IP ตำแหน่งที่ตั้ง ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต รหัสของอุปกรณ์ และระบบปฏิบัติการ

เรายังอาจเก็บข้อมูลด้านประชากร เช่น ประเทศของคุณและภาษาที่คุณต้องการใช้ เนื่องจากนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อยในแต่ละประเทศ

ข้อมูลจากบุคคลที่สาม

เราอาจรับข้อมูลผ่านคู่ค้า ผู้ขาย ซัพพลายเออร์ และบุคคลที่สามอื่นๆ ซึ่งปกติจะเป็นองค์กรธุรกิจ (แต่บางกรณีอาจเป็นสถานศึกษาและองค์กรสาธารณะ) และอาจอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งใดๆ ที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ เราเก็บข้อมูลนี้เพื่อทำให้ประสบการณ์ของคุณในเว็บไซต์ดียิ่งขึ้น เป็นต้น บุคคลที่สามเหล่านี้แบ่งออกได้เป็นหมวดหมู่ต่างๆ ดังนี้:

 • บริษัทโฆษณาและการตลาด
 • แพลตฟอร์มและคู่ค้าที่เป็นสื่อสังคมออนไลน์
 • คู่ค้าด้านการส่งเสริมการขาย

เราใช้ข้อมูลอย่างไร

เราใช้ข้อมูลที่เก็บมาเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย อยู่ภายในกรอบของประโยชน์โดยชอบของเรา ตลอดจนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ

ขยายส่วนต่างๆ ด้านล่างนี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

เพื่อสื่อสาร

เราอาจใช้ข้อมูลติดต่อที่เราได้รับผ่านเว็บไซต์ส่งเสริมการขายของเราเพื่อให้รางวัลหรือของกำนัลสำหรับการส่งเสริมการขาย เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของการส่งเสริมการขาย เราจะลบข้อมูลนั้นออกจากระบบ การส่งเสริมการขายอาจมีประกาศเพิ่มเติมที่ให้ข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และคุณอาจได้รับการร้องขอให้แสดงความยินยอม

เราอาจใช้ข้อมูลที่ได้รับที่ลิงก์ “ติดต่อเรา” เพื่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับปัญหาผลิตภัณฑ์หรือการคืนเงินเนื่องจากปัญหา

เพื่อการปฏิบัติงานในธุรกิจ

เราอาจใช้ข้อมูลที่ได้รับเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันอาชญากรรมหรือการฉ้อโกง คุ้มครองสิทธิตามกฎหมายของเรา และปฏิบัติตามพันธกรณีตามสัญญา

สำหรับฟังก์ชันการทำงานและการปรับปรุง

เราอาจใช้คุกกี้เพื่อทำให้การทำงานของเว็บไซต์ของเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและให้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่าน ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ของ Energizer

ฐานทางกฎหมายสำหรับการใช้งานของเรา (ผู้เข้าใช้ภายใน EEA เท่านั้น)

ถ้าคุณพำนักอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป ฐานทางกฎหมายของเราในการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่กล่าวถึงข้างต้นจะขึ้นอยู่กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องและบริบทของการเก็บข้อมูลนั้นๆ

อย่างไรก็ตาม เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณเฉพาะเมื่อเราได้รับความยินยอมจากคุณให้ดำเนินการได้ เมื่อเราต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการปฏิบัติตามสัญญากับคุณ เมื่อเรามีภาระหน้าที่ทางกฎหมายในการดำเนินการ หรือเมื่อการดำเนินการนั้นเป็นประโยชน์โดยชอบของเรา (เช่น การดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการ การป้องกันการฉ้อโกงหรืออาชญากรรม และเพื่อสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล) และไม่ทับซ้อนกับผลประโยชน์ในการคุ้มครองข้อมูลของคุณ หรือสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของคุณ

ถ้าเราขอให้คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญากับคุณ เราจะแจ้งให้ทราบอย่างชัดเจนในเวลาที่เก็บข้อมูล และจะแจ้งให้ทราบว่าความต้องการข้อมูลดังกล่าวเป็นภาคบังคับหรือไม่ และอธิบายถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับคุณถ้าคุณไม่ให้ข้อมูลดังกล่าว

ในทำนองเดียวกัน ถ้าเราเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามประโยชน์โดยชอบของเรา (หรือของบุคคลที่สาม) เราจะดำเนินมาตรการที่สมเหตุสมผลเพื่อแจ้งให้ทราบอย่างชัดเจน และอธิบายถึงประโยชน์โดยชอบดังกล่าว

Energizer Holdings คือผู้ควบคุมข้อมูลสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เก็บใน EEA ยกเว้นกรณีที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายเสริม

ถ้าคุณมีข้อซักถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานทางกฎหมายสำหรับการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด หรือต้องการติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล โปรดติดต่อที่ PRIVACY@ ENERGIZER.COM.

เรามีการแบ่งปันข้อมูลอย่างไร

เราทำงานผ่านผู้ร่วมทำธุรกิจเพื่อให้บริการต่างๆ นอกจากนี้เรายังทำงานกับซัพพลายเออร์และคู่ค้าทางธุรกิจ (“คู่ค้า”) เมื่อเราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับคู่ค้า เราจะวางมาตรการที่เหมาะสม ซึ่งโดยปกติจะเป็นการทำสัญญา เพื่อจำกัดการใช้ข้อมูลของคุณไว้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายและได้รับอนุญาต และสอดคล้องกับประกาศว่าด้วยความเป็นส่วนตัว และมาตรการรักษาความลับและการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม

Energizer ไม่มีการแบ่งปันหรือจำหน่ายข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้แก่เราผ่านเว็บไซต์เพื่อการใช้งานอื่นใดโดยบุคคลที่สาม ในบางโอกาสเราอาจให้ข้อมูลสรุปรวม (เชิงสถิติ) เกี่ยวกับลูกค้า การขาย รูปแบบการเข้าชมทางออนไลน์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แก่คู่ค้าที่เชื่อถือได้ เพื่อให้ช่วยเราในการปรับปรุงบริการ สถิติเหล่านี้ไม่มีข้อมูลที่สามารถใช้ระบุตัวบุคคลได้

เราแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลที่สามเมื่อกฎหมายกำหนดหรือเพื่อตอบสนองกระบวนการทางกฎหมาย เพื่อคุ้มครองลูกค้าของเรา เพื่อปกป้องชีวิต เพื่อรักษาความปลอดภัยของบริการและเพื่อคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายของเรา

ขยายส่วนต่างๆ ด้านล่างนี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

กับผู้ร่วมทำธุรกิจและบริษัทในเครือ

เราอาจแบ่งปันข้อมูลใดๆ ที่คุณให้แก่เรา รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานผู้ร่วมทำธุรกิจและบริษัทในเครือทั่วโลก หน่วยงานเหล่านี้อาจตั้งอยู่ในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศที่คุณพำนักอยู่ และอาจมีมาตรฐานด้านความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างและอาจต่ำกว่าในประเทศที่คุณพำนักอยู่

กับบุคคลที่สาม

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สาม ซึ่งจะไม่ได้รับอนุญาตให้แบ่งปันหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากให้บริการแก่เรา

เราแบ่งปันข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในประกาศว่าด้วยความเป็นส่วนตัว โดยมีผู้รับที่เป็นบุคคลที่สามแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ต่อไปนี้:

 • ผู้ที่ช่วยเหลือเราในการดำเนินการตามใบสั่งซื้อ หรือจัดการข้อซักถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
 • ผู้ที่ช่วยเหลือเราเกี่ยวกับการสรรหาและจ้างงาน
 • ผู้ที่ช่วยเหลือเราเกี่ยวกับการบริหารจัดการเว็บไซต์ ข้อเสนอ และการส่งเสริมการขาย

การขาย การควบรวมและซื้อกิจการ

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเป็นส่วนของการทำธุรกรรมของบริษัทซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาหรือดำเนินการจริง เช่น การปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมกิจการ การขาย การทำกิจการค้าร่วม การมอบหมาย การโอน หรือการจัดการอื่นๆ สำหรับส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดในธุรกิจ สินทรัพย์ หรือหุ้นของเรา (รวมถึงเกี่ยวกับการดำเนินการด้านการล้มละลายหรืออื่นๆ ที่คล้ายกัน)

การโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ

Energizer เป็นองค์กรที่ดำเนินกิจการทั่วโลก และข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกเก็บหรือประมวลผลนอกประเทศที่พำนักของคุณ รวมถึงในประเทศที่อาจไม่มีความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับเดียวกันกับประเทศที่พำนักของคุณ เรามีมาตรการที่จะทำให้มั่นใจว่า เมื่อมีการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณระหว่างประเทศ จะต้องมีการป้องกันที่เหมาะสมตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูล (รวมถึงมาตรา 44 ถึง 50 ของ EU General Data Protection Regulation หรือ GDPR)

ทั้งนี้โดยปกติจะรวมถึงการป้องกันโดยใช้สัญญา เพื่อให้แต่ละฝ่ายที่มีการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลไปให้ต้องเก็บรักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัยและมั่นคง และไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่ Energizer กำหนด

ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการโอนย้ายข้อมูลของเราหรือหากต้องการรับสำเนาของมาตรการป้องกันที่เกี่ยวข้องหรือประเทศที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อ PRIVACY@ENERGIZER.COM.

ตัวเลือกและสิทธิของคุณ

Energizer ให้ความเคารพสิทธิของคุณในการใช้และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถขอรับสิทธิเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ถ้่าคุณอยู่ในสหภาพยุโรป คุณอาจมีสิทธิเพิ่มเติมภายใต้ GDPR

ขยายส่วนต่างๆ ด้านล่างนี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

การเข้าถึง การแก้ไข หรือลบข้อมูลของคุณ

ถ้าคุณประสงค์จะแก้ไขหรืออัปเดตข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอรับสิทธิเข้าถึงหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ PRIVACY@ENERGIZER.COM

โปรดทราบว่าเรามีหน้าที่ต้องยืนยันตัวตนของคุณก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ ถ้าคุณร้องขอให้เปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดทราบว่าเรายังอาจต้องเก็บรักษาข้อมูลบางอย่างไว้เพื่อการเก็บรักษาหลักฐาน และ/หรือ เพื่อใช้ทำธุรกรรมต่างๆ ที่คุณเริ่มต้นไว้ก่อนการร้องขอการเปลี่ยนแปลงหรือการลบดังกล่าว ข้อมูลบางอย่างของคุณอาจยังคงอยู่ในระบบของเราและระเบียนอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลบังคับ

สิทธิเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

คุณอาจมีสิทธิเพิ่มเติมภายใต้ EU GDPR และกฎหมายของประเทศอื่นๆ บางประเทศ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณอยู่ใน EEA คุณอาจร้องขอ:

 • เป้าหมายของการประมวลผล
 • หมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 • มีใครบ้างที่อยู่นอก Energizer ที่อาจได้รับข้อมูลจากเรา
 • มีแหล่งที่มาข้อมูลใดบ้าง ถ้าคุณไม่ให้แก่เราโดยตรง
 • จะมีการเก็บข้อมูลไว้นานเพียงใด

ในหลายประเทศ คุณมีสิทธิที่จะยื่นข้อร้องเรียนกับหน่วยงานผู้กำกับดูแลความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ถ้าคุณมีข้อกังวลเกี่ยวกับวิธีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวอื่นๆ

ด้านล่างนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมที่สำคัญกับคุณเกี่ยวกับการสื่อสารการเปลี่ยนแปลงของประกาศนี้ วิธีปฏิบัติในการเก็บรักษาข้อมูลของเรา การทำงานกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ และการรักษาควาปลอดภัยของข้อมูล

ขยายส่วนต่างๆ ด้านล่างนี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

การรักษาความปลอดภัย

ความปลอดภัยของข้อมูลคุณนั้นสำคัญสำหรับเรา เมื่อเราประมวลผลข้อมูลของคุณ เราจะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยในการจัดการ ด้านเทคนิค และระบบขององค์กรเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากความเสี่ยงต่างๆ เช่น การสูญหายชั่วขณะหรือถาวร การทำลายหรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย การแก้ไข ใช้ หรือเปิดเผย เรากำหนดให้ซัพพลายเออร์ของเราใช้การคุ้มครองระดับที่เท่าเทียมกันเมื่อเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราแบ่งปันให้ แน่นอนว่าเทคโนโลยี

การส่งข้อมูลหรือระบบนั้นไม่มีทางจะมีความปลอดภัยเต็ม 100% ถ้าคุณมีเหตุผลให้เชื่อได้ว่าการติดต่อของคุณกับเรานั้นไม่มีความปลอดภัย โปรดแจ้งให้เราทราบโดยทันทีที่ PRIVACY@ENERGIZER.COM.

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์

เราปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวออนไลน์ของเด็กในสหรัฐอเมริกาและกฎหมายแบบเดียวกันทั่วโลก ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการของ Energizer เราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์โดยเจตนา หากไม่ได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายอย่างเหมาะสมก่อน ถ้าคุณเชื่อว่าเราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอม โปรดแจ้งให้เราทราบที่ PRIVACY@ENERGIZER.COM

การเก็บรักษา

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นระยะเวลาที่จำเป็นสำหรับ: ให้บริการแก่คุณตามที่คุณร้องขอจากเรา ตามที่จำเป็นในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางกฎหมาย (เช่น เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเก็บรักษาระเบียนข้อมูลหรือการเก็บรักษาข้อมูลตามกฎหมาย) ตามที่มีความตกลงในแบบฟอร์มแสดงความยินยอม เพื่อไกล่เกลี่ยกรณีพิพาท และเพื่อตอบสนองเป้าหมาย สิทธิ และภาระหน้าที่อื่นๆ ที่กำหนดไว้ในประกาศว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้

ระยะเวลาเก็บรักษาอาจแตกต่างกันอย่างมากตามประเภทของข้อมูลและวิธีการใช้ข้อมูลนั้นๆ ระยะเวลาเก็บรักษาของเราเป็นไปตามเกณฑ์ที่อาจรวมถึงระยะเวลาเก็บรักษาที่กฎหมายกำหนด การฟ้องคดีที่ดำเนินการอยู่หรืออาจเกิดขึ้น สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเราหรือสิทธิความเป็นเจ้าของ ข้อกำหนดของสัญญา คำสั่งหรือความจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน และการเก็บเป็นประวัติ

ไซต์และบริการของบุคคลที่สาม

ประกาศว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ได้กล่าวถึง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อนโยบายและการปฏิบัติของบุคคลที่สามหรือองค์กรอื่นที่ไม่ได้ปฏิบัติงานในนามของเรา รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัย การเก็บข้อมูล การประมวลผล ใช้งาน จัดเก็บ และการเปิดเผย ซึ่งรวมถึง:

 • บุคคลที่สามที่ดำเนินงานไซต์หรือบริการใดๆ ที่เชื่อมโยงกับไซต์นี้
 • ผู้พัฒนาแอป ผู้ให้บริการแอป ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ ผู้ให้บริการระบบปฏิบัติการ ผู้ให้บริการระบบไร้สาย หรือผู้ผลิตอุปกรณ์ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่คุณเปิดเผยแก่องค์กรเหล่านั้น ผ่านหรือโดยเกี่ยวข้องกับบริการ แอป หรือหน้าสื่อสังคมออนไลน์ของ Energizer

การเปลี่ยนแปลงประกาศฉบับนี้

เราอาจเปลี่ยนแปลงประกาศฉบับนี้เมื่อเวลาผ่านไปเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติและบริการของเรา และให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย วันที่แก้ไขล่าสุดที่ด้านบนของประกาศนี้จะระบุว่ามีการแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อใด และเราจะอัพเดทวันที่นี้ทุกครั้งที่มีการแก้ไขประกาศ

การเปลี่ยนแปลงประกาศว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลเมื่อเราติดประกาศในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้คุณกลับมาดูข้อมูลนี้เป็นประจำเพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในประกาศอยู่เสมอ