PRIVATNOST I VAŠE INFORMACIJE

Dobro došli na naše veb-sajtove. Važni su nam vaša privatnost i poverenje. Ovo obaveštenje o privatnosti objašnjava na koji način naši veb-sajtovi, aplikacije, uključujući aplikacije za mobilne uređaje, proizvodi, softver, promocije ili usluge (nazivamo ih „Usluge“) koriste vaše lične podatke. Primenjuje se ako nije ponuđeno posebno ili dopunsko obaveštenje o privatnosti.

KOJE VRSTE INFORMACIJA PRIKUPLJAMO

Energizer direktno od vas prikuplja ograničenu količinu informacija za neke usluge, na primer, ako želite da učestvujete u promocijama. Vrste informacija koje prikupljamo zavise od načina na koji ostvarujete interakciju sa nama.

Proširite odeljke ispod da biste saznali više.

INFORMACIJE KOJE DOBROVOLJNO PRUŽATE KOMPANIJI ENERGIZER

Ako izaberete da učestvujete u nekoj od naših *promocija*, možemo da prikupljamo sledeće informacije:

 • ime, prezime, e-adresu, poštansku adresu, broj telefona ili druge slične podatke

Ako izaberete da *kupite proizvode ili usluge* sa našeg veb-sajta, možemo da vam zatražimo informacije za plaćanje koje mogu obuhvatati:

 • broj platne kartice, zaštitni kôd, datum isteka ili slične informacije

Ako izaberete da *postavite pitanje ili prijavite* problem preko veze OBRATITE NAM SE, možemo da prikupljamo lične podatke, kao što su

 • ime, prezime, poštanska adresa, e-adresa, broj telefona i slične informacije

Ako izaberete da nam *postanete dobavljač*, možemo da prikupljamo sledeće informacije:

 • kontakt detalje, lokaciju i proizvode ili usluge koje nudi vaša kompanija i informacije vezane za cene, snabdevanje i druge poslovne prakse ako se prijavite da postanete odobreni dobavljač

Ako odlučite da se prijavite za posao kod nas, možemo da vam zatražimo sledeće informacije:

 • obrazovni i akademski stepen
 • važeće licence ili certifikate
 • istoriju prethodnih zaposlenja
 • broj lične karte
 • reference
 • sve podatke koje izaberete da pružite

Ako vas pozovemo na intervju ili vas zaposlimo, od vas ćemo prikupljati druge relevantne informacije pored informacija koje ste pružili tokom procesa regrutovanja i to će postati deo vaše kadrovske evidencije.

INFORMACIJE KOJE SE PRIKUPLJAJU PREKO VEB-SAJTOVA I USLUGA

Prikupljamo informacije o načinu na koji ostvarujete interakciju sa našim veb-sajtom i drugim Uslugama pomoću kolačića, veb-monitora i sličnih tehnologija. To obuhvata i informacije o korišćenju, istoriju pregledanja i informacije o tome kako se krećete po našim Uslugama. Možemo da prikupljamo i informacije o uređaju koje obuhvataju IP adresu, lokaciju, dobavljača internet usluga, ID uređaja i operativni sistem.

Možemo da prikupljamo i demografske podatke, kao što su vaša zemlja i željeni jezik budući da naša politika privatnosti može malo da se razlikuje u zavisnosti od zemlje u kojoj živite.

INFORMACIJE TREĆIH STRANA

Možemo da prikupljamo informacije preko partnera, prodavaca, dobavljača i ostalih trećih strana koje su obično poslovni entiteti (iako neke mogu da budu obrazovna i javna preduzeća) i koje mogu da se nalaze na bilo kojoj lokaciji gde poslujemo. Prikupljamo ove podatke da bismo, na primer, poboljšali vaš doživljaj na našim veb-sajtovima. Ove treće strane spadaju u sledeće kategorije:

 • reklamne i marketinške kompanije
 • platforme društvenih medija i partneri
 • partneri za promocije

KAKO KORISTIMO INFORMACIJE

Informacije koje prikupljamo koristimo u zakonske svrhe koje su u našem legitimnom interesu, kao i u svrhe ostvarivanja usaglašenosti.

Proširite odeljke ispod da biste saznali više.

ZA KOMUNIKACIJU

Kontakt informacije koje nam pružite možemo da koristimo preko veb-sajta za promocije da bismo vam dali nagradu ili poklon u sklopu promocije. Kad se promocija završi, te informacije brišemo iz sistema. Promocije mogu da obuhvataju dodatna obaveštenja koja navode više informacija o tome kako koristimo vaše lične podatke i za koja vam može biti zatražena saglasnost.

Informacije koje nam pružite preko veze OBRATITE NAM SE možemo da koristimo za komunikaciju sa vama o problemu sa proizvodom ili refundacijama usled problema

ZA POSLOVNE OPERACIJE

Informacije koje nam pružite možemo da koristimo za nadgledanje i sprečavanje krivičnih dela i prevara štiteći svoja zakonska prava i izvršavajući ugovorne obaveze.

ZA FUNKCIONALNOST I POBOLJŠANJA

Kolačiće možemo koristiti da bi naši veb-sajtovi efikasnije radili i radi pružanja analitičkih informacija. Dodatne informacije potražite u Obaveštenju o kolačićima kompanije Energizer

PRAVNI OSNOV ZA NAŠE KORIŠĆENJE (samo za posetioce iz EEP)

Ako ste u Evropskom ekonomskom prostoru, naš pravni osnov za prikupljanje i korišćenje gorenavedenih ličnih podataka zavisiće od datih ličnih podataka i konkretnog konteksta u kome se prikupljaju.

Međutim, prikupljaćemo vaše lične podatke samo ako nam date saglasnost za to, ako su nam lični podaci potrebni za izvršavanje ugovora sa vama, ako imamo zakonsku obavezu da to uradimo ili ako je obrada u našem legitimnom interesu (kao što je obrada u administrativne svrhe, radi sprečavanja prevara ili krivičnih dela i da bi se podržala bezbednost informacija) i u slučaju da vaši interesi za zaštitu podataka ili osnovna prava i slobode nemaju prednost.

Ako vam lične podatke zatražimo radi ispunjavanja pravnog zahteva ili izvršavanja ugovora sa vama, u trenutku prikupljanja ćemo to jasno navesti. Takođe ćemo vam reći da li je zahtev za informacije obavezan i objasnićemo vam sve posledice ako ne pružite informacije.

Slično tome, ako prikupljamo i koristimo vaše lične podatke na osnovu legitimnih interesa (ili interesa treće strane), preduzećemo razumne mere da bismo pružili jasno obaveštenje i opisali svoje legitimne interese.

Energizer Holdings je Kontrolor podataka za sve lične podatke koje prikupljamo u EEP, izuzev ako dopunske smernice navode drugačije.

Ako imate pitanja ili su vam potrebne dodatne informacije o pravnom osnovu bilo koje konkretne aktivnosti obrade ili o tome kako da se obratite Kontroloru podataka, pošaljite poruku na PRIVACY@ ENERGIZER.COM.

KAKO DELIMO INFORMACIJE

Usluge pružamo preko filijala. Takođe radimo sa ovlašćenim dobavljačima i poslovnim partnerima („Partneri“). Kada delimo vaše lične podatke sa Partnerima, primenjujemo odgovarajuće, obično ugovorne, mere da bismo ograničili upotrebu vaših podataka samo u zakonske i ovlašćene svrhe koje su u skladu sa Obaveštenjem o privatnosti, kao i odgovarajuće mere za poverljivost i bezbednost.

Energizer ne deli niti prodaje lične podatke koje nam pružate preko veb-sajtova da bi ih na bilo koji način posebno koristila treća strana. Povremeno možemo da pružamo objedinjene (statističke) informacije o klijentima, prodaji, obrascima saobraćaja na mreži, kao i povezane informacije, renomiranim trećim stranama da bi nam pomogle da poboljšamo Usluge. Ova statistika ne obuhvata informacije koje omogućavaju ličnu identifikaciju.

Delimo informacije sa trećim stranama kada je to zakonski neophodno ili da bismo odgovorili na pravni proces, zaštitili klijente, zaštitili živote, održali bezbednost usluga i zaštitili svoja zakonska prava.

Proširite odeljke ispod da biste saznali više

SA FILIJALAMA I PODRUŽNICAMA

Informacije koje nam pružite, uključujući lične podatke, možemo da delimo sa svojim filijalama i podružnicama širom sveta. Ovi entiteti mogu da se nalaze izvan vaše zemlje i mogu imati drugačije i potencijalno niže standarde privatnosti od onih u vašoj matičnoj zemlji.

SA TREĆIM STRANAMA

Možemo da delimo vaše lične podatke sa dobavljačima usluga trećih strana. Nije im dozvoljeno da dele ili koriste vaše lične podatke u bilo koju svrhu izvan pružanja usluga nama. Vaše informacije delimo u svrhe navedene u ovom Obaveštenju o privatnosti sa sledećim kategorijama primalaca trećih strana:

 • oni koji nam pomažu da ispunimo porudžbine ili da upravljamo upitima ili nedoumicama vezanim za proizvode
 • oni koji nam pomažu sa regrutovanjem i zapošljavanjem
 • oni koji nam pomažu sa upravljanjem veb-sajtovima, ponudama i

PRODAJE, SPAJANJA I AKVIZICIJE

Možemo da otkrijemo lične podatke u sklopu planirane ili stvarne transakcije preduzeća, kao što su reorganizacija, spajanje, prodaja, zajedničko ulaganje, ustupanje, prenos ili druga dispozicija preduzeća, sredstava ili akcija u celosti ili delimično (uključujući vezano sa bankrotstvo ili slične procese).

MEĐUNARODNI PRENOSI LIČNIH PODATAKA

Energizer je globalna organizacija i vaši lični podaci mogu da se čuvaju ili obrađuju izvan vaše matične zemlje, uključujući u zemljama koje možda ne nude isti nivo zaštite ličnih podataka kao vaša matična zemlja. Primenjujemo odgovarajuće mere da bismo obezbedili da vaši lični podaci pri prenosu u inostranstvo podležu odgovarajućim zaštitnim merama u skladu sa zakonima za zaštitu podataka (uključujući Članove od 44 do 50 Opšte uredbe o zaštiti podataka Evropske unije ili GDPR-a).

Obično obuhvataju ugovorne zaštitne mere prema kojima je svaka strana kojoj se prenose lični podaci obavezna da čuva bezbednost i sigurnost podataka i ne sme da ih koristi u svrhe izvan onih koje je naveo Energizer.

Ako želite da dobijete više informacija o našim praksama prenosa podataka, kopiju bilo koje relevantne zaštitne mere ili podatke o zemljama u kojima su obrađuju lični podaci, pošaljite poruku na PRIVACY@ENERGIZER.COM.

VAŠI IZBORI I PRAVA

Energizer poštuje vaša prava u pogledu korišćenja i deljenja ličnih podataka. Možete da zatražite pristup svojim ličnim podacima ili njihovu ispravku. Ako ste u EU, možete da imate dodatna prava prema GDPR-u.

Proširite odeljke ispod da biste saznali više

PRISTUP VAŠIM PODACIMA, NJIHOVA ISPRAVKA ILI BRISANJE

Ako želite da ispravite ili ažurirate svoje lične podatke ili da zatražite pristup njima ili njihovo brisanje, možete da nam pošaljete poruku na PRIVACY@ENERGIZER.COM

Imajte na umu da smo u obavezi da proverimo vaš identitet pre nego što vam pružimo lične podatke. Ako zahtevate promenu ili brisanje ličnih podataka, imajte u vidu da ćemo možda ipak morati da zadržimo određene informacije u svrhe evidencije i/ili da bismo izvršili transakcije koje ste započeli pre zahtevanja takve promene ili brisanja. Neki od vaših podataka mogu takođe ostati na našim sistemima i u drugim evidencijama ako je to neophodno da bismo poštovali važeći zakon.

DODATNA PRAVA U VEZI SA PRIVATNOŠĆU PODATAKA

Možete da imate dodatna prava po osnovu GDPR-a EU i zakona određenih drugih zemalja. Na primer, ako ste u EEP, možete da zahtevate:

 • svrhu obrade
 • kategorije odnosnih ličnih podataka
 • informacije o tome ko je još izvan kompanije Energizer mogao da primi podatke od nas
 • podatke o izvoru informacija ako ih niste pružili direktno nama
 • informacije o tome koliko dugo će se podaci čuvati

U mnogim zemljama imate pravo da uložite žalbu odgovarajućem organu za privatnost podataka ako ste zabrinuti u vezi sa načinom na koji obrađujemo vaše lične podatke.

DRUGE INFORMACIJE VEZANE ZA PRIVATNOST

U nastavku ćete pronaći dodatne informacije koje smatrate važnim, na primer, kako vas informišemo o promeni ovog obaveštenja, o našim praksama zadržavanja podataka, o radu sa ličnim podacima maloletnih lica i bezbednosti informacija.

Proširite odeljke ispod da biste saznali više/

BEZBEDNOST

Važna nam je bezbednost vaših podataka. Kad obrađujemo vaše podatke, koristimo razumne i odgovarajuće administrativne, tehničke i organizacione bezbednosne mere da bismo zaštitili vaše lične podatke od rizika, kao što su privremeni i trajni gubitak, uništenje ili neovlašćeni ili nezakoniti pristup, promena, korišćenje ili otkrivanje.

Od dobavljača i partnera zahtevamo da primenjuju sličnu zaštitu kad pristupaju ličnim podacima koje delimo sa njima ili kad ih koriste. Naravno, nijedna tehnologija, prenos podataka ili sistem nisu 100% sigurni. Ako imate osnova da verujete da vaša interakcija sa nama više nije bezbedna, odmah nam pošaljite poruku na PRIVACY@ENERGIZER.COM.

LIČNI PODACI MALOLETNIH LICA

Poštujemo Zakon o zaštiti privatnosti dece na mreži u SAD i slične zakone širom sveta ako se primenjuju na Usluge kompanije Energizer. Svesno ne prikupljamo lične podatke maloletnih lica bez odgovarajuće saglasnosti roditelja ili zakonskog staratelja. Ako smatrate da smo možda prikupili lične podatke maloletnog lica bez neophodne saglasnosti, pošaljite nam poruku na PRIVACY@ENERGIZER.COM

ZADRŽAVANJE

Zadržavamo lične podatke tokom perioda koji je neophodan: da bismo vam pružali usluge koje ste zahtevali od nas, u meri u kojoj je to potrebno da bismo ispunjavali zakonske obaveze (na primer, da bismo poštovali zahteve za obavezno zadržavanje evidencije ili pravno zadržavanje), na način ugovoren u obrascu saglasnosti, da bismo rešavali sporove i na drugi način ispunjavali svrhe, prava i obaveze navedene u ovom Obaveštenju o privatnosti.

Periodi zadržavanja mogu znatno da se razlikuju u zavisnosti od vrste podataka i načina na koji se koriste. Naši periodi zadržavanja zasnivaju se na kriterijumima koji obuhvataju zakonski obavezne periode zadržavanja, nerešeni ili potencijalni sudski postupak, naša prava na intelektualnu svojinu ili prava vlasništva, zahteve ugovora, operativne direktive ili potrebe i istorijsko arhiviranje.

SAJTOVI I USLUGE TREĆIH STRANA

Ovo Obaveštenje o privatnosti ne bavi se smernicama i praksama trećih strana ili drugih organizacija koje ne rade u naše ime, niti je nadležno za njih, uključujući smernice i prakse u vezi sa privatnošću i bezbednošću, prikupljanjem podataka, korišćenjem radi obrade, čuvanjem i otkrivanjem. To obuhvata:

 • Sve treće strane koje upravljaju sajtom ili uslugom do kojih postoji veza na ovom sajtu
 • Sve programere aplikacija, dobavljače aplikacija, dobavljače platformi društvenih medija, dobavljače operativnih sistema, dobavljače bežičnih usluga ili proizvođače uređaja, uključujući sve lične podatke koje otkrijete takvim organizacijama preko Usluga, aplikacija ili stranica društvenih medija kompanije Energizer ili u vezi sa njima.

PROMENE OVOG OBAVEŠTENJA

Povremeno možemo da menjamo ovo Obaveštenje o privatnosti da bi tačno odražavalo naše prakse i Usluge i da bi bilo usaglašeno sa zakonskim zahtevima. Datum poslednje revizije u vrhu ovog Obaveštenja navodi kada je ono poslednji put izmenjeno, a taj datum ažuriramo pri svakom objavljivanju nove revizije.

Sve promene ovog Obaveštenja o privatnosti stupaju na snagu kad ih postavimo na svoj veb-sajt. Podstičemo vas da ga redovno proveravate da biste bili informisani o svim ažuriranjima našeg Obaveštenja.