PRYWATNOŚĆ I TWOJE DANE

Witamy na naszych stronach internetowych. Twoja prywatność i zaufanie są dla nas ważne. W niniejszej informacji o polityce poufności wyjaśniono, w jaki sposób Twoje dane osobowe są wykorzystywane w ramach naszych stron internetowych, aplikacji, w tym aplikacji mobilnych, produktów, oprogramowania, promocji lub usług („Usług”). Ma ona zastosowanie, o ile w konkretnym przypadku nie obowiązuje osobna lub uzupełniająca informacja o polityce prywatności.

JAKIE RODZAJE INFORMACJI SĄ PRZEZ NAS ZBIERANE?

Firma Energizer zbiera ograniczoną ilość informacji pochodzących bezpośrednio od użytkownika w związku z korzystaniem przez niego z określonych usług, np. uczestnictwem w promocjach. Rodzaj zbieranych przez nas informacji zależy od sposobu interakcji.

Kliknij poniższe sekcje, by je rozwinąć i dowiedzieć się więcej.

INFORMACJE DOBROWOLNIE PRZEKAZYWANE FIRMIE ENERGIZER PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Jeżeli zechcesz wziąć udział w jednej z naszych promocji, możemy zbierać w związku z tym następujące informacje:

 • imię, nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu itp.

Jeżeli zechcesz nabyć produkty lub usługi , na naszej stronie internetowej, możemy poprosić Cię o podanie danych niezbędnych do dokonania płatności, w tym:

 • numer karty płatniczej, kod zabezpieczający, datę ważności itp.

Jeżeli zechcesz zadać nam pytanie lub złożyćzgłoszenie za pośrednictwem łącza KONTAKT, możemy zbierać dane osobowe, takie jak:

 • imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu itp.

Jeżeli zechcesz zostać naszym dostawcą możemy zbierać następujące informacje:

 • dane kontaktowe, informacje o lokalizacji i produktach lub usługach oferowanych przez Twoją firmę oraz informacje dotyczące cen, źródeł zaopatrzenia i innych praktyk biznesowych, jeżeli wyrazisz chęć zostania zatwierdzonym dostawcą.

Jeżeli zechcesz złożyć podanie o pracę w naszej firmie, możemy poprosić o podanie następujących informacji:

 • wykształcenie i stopnie naukowe,
 • odpowiednie uprawnienia lub certyfikaty,
 • historię zatrudnienia,
 • krajowy dowód tożsamości,
 • referencje,
 • inne dane, jakie zdecydujesz się podać

W przypadku zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną lub zatrudnienia w naszej firmie będziemy zbierać od Ciebie inne niezbędne informacje podane w procesie rekrutacji, które wejdą w skład akt osobowych pracownika.

INFORMACJE ZBIERANE ZA POŚREDNICTWEM STRON INTERNETOWYCH I USŁUG

Zbieramy informacje na temat sposobu interakcji użytkownika z naszymi stronami internetowymi i innymi Usługami poprzez korzystanie z plików cookie, znaczników pikselowych i podobnych technologii. Obejmują one informacje na temat korzystania, historii przeglądania i sposobu poruszania się użytkownika po naszych Usługach. Ponadto możemy zbierać informacje o Twoim urządzeniu, takie jak adres IP, lokalizacja, nazwa dostawcy usług internetowych, numer identyfikacyjny urządzenia i system operacyjny.

Możemy także zbierać dane demograficzne, takie jak kraj użytkownika i preferowany język, gdyż nasza polityka prywatności może nieznacznie różnić się w zależności od Twojego kraju zamieszkania.

INFORMACJE OD OSÓB TRZECICH

Możemy pozyskiwać informacje od naszych partnerów, sprzedawców, dostawców i innych osób trzecich, które są zazwyczaj podmiotami prawnymi (chociaż niektóre z nich mogą być instytucjami oświatowymi i publicznymi) i mogą znajdować się w dowolnej z lokalizacji, w których prowadzimy działalność. Dane te zbieramy m.in. w celu ulepszania jakości korzystania z naszych stron internetowych. Wspomniane osoby trzecie mogą zaliczać się do następujących kategorii:

 • firmy reklamowe i marketingowe,
 • platformy mediów społecznościowych i ich partnerzy,
 • partnerzy uczestniczący w promocjach.

JAK WYKORZYSTUJEMY DANE?

Zebrane dane wykorzystujemy w celach zgodnych z prawem, leżących w naszym uzasadnionym interesie, a także zapewnienia zgodności z przepisami.

Kliknij poniższe sekcje, by je rozwinąć i dowiedzieć się więcej.

KOMUNIKACJA

Możemy korzystać z informacji podanych przez Ciebie na stronie internetowej dotyczącej promocji w celu przekazania nagrody lub upominku. Po zakończeniu danej promocji informacje są usuwane z naszego systemu. W ramach promocji mogą być przekazywane dodatkowe informacje na temat wykorzystania Twoich danych osobowych, a w niektórych przypadkach — wraz z prośbą o wyrażenie na to zgody.

Informacje podane przez Ciebie za pośrednictwem łącza KONTAKT możemy wykorzystywać w celu kontaktowania się z Tobą w sprawie zgłoszonych problemów z produktem lub zwrotu pieniędzy.

OBSŁUGA DZIAŁALNOŚCI

Przekazane nam informacje możemy wykorzystywać w celu zapobiegania przestępstwom lub oszustwom oraz ich wykrywania, chroniąc w ten sposób nasze prawa i wypełniając zobowiązania umowne.

FUNKCJONOWANIE STRON INTERNETOWYCH I ICH ULEPSZANIE

Możemy korzystać z plików cookie w celu usprawniania funkcjonowania naszych stron internetowych i przeprowadzania analiz. By uzyskać więcej informacji na ten temat, zapoznaj się z informacją o polityce plików cookie firmy Energizer.

PODSTAWA PRAWNA WYKORZYSTYWANIA DANYCH (dotyczy tylko użytkowników z obszaru EOG)

Jeżeli znajdujesz się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, podstawa prawna zbierania i wykorzystywania przez nas danych osobowych w sposób opisany powyżej będzie zależeć od właściwych danych osobowych i określonego kontekstu ich zbierania.

Będziemy zbierać Twoje dane osobowe wyłącznie, gdy uzyskamy na to Twoją zgodę, gdy potrzebujemy Twoich danych osobowych, by wykonywać zawartą z Tobą umowę, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani lub gdy ich przetwarzanie leży w naszym uzasadnionym interesie (np. przetwarzanie na potrzeby administracyjne, w celu zapobiegania oszustwom lub przestępstwom czy zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego), o ile nie stoi to w sprzeczności z Twoimi interesami związanymi z ochroną danych lub podstawowymi prawami i wolnościami.

Jeżeli prosimy Cię o podanie danych osobowych w celu spełnienia wymogów prawnych lub zawarcia z Tobą umowy, informacja taka zostanie podana w momencie zbierania danych. Poinformujemy Cię również, czy podanie danych informacji jest obowiązkowe, i wyjaśnimy konsekwencje ich niepodania.

Podobnie w przypadku zebrania i wykorzystania Twoich danych osobowych na podstawie naszych uzasadnionych interesów (lub uzasadnionych interesów osoby trzeciej) podejmiemy zasadne kroki, by przekazać o tym wyraźną informację i opisać wspomniane interesy.

Administratorem wszystkich danych osobowych zebranych na terenie EOG jest Energizer Holdings, o ile uzupełniająca polityka nie stanowi inaczej.

Jeżeli masz pytania lub chcesz uzyskać dalsze informacje na temat podstawy prawnej konkretnego przypadku przetwarzania danych albo chcesz skontaktować się z administratorem danych, prosimy przesłać wiadomość na adres PRIVACY@ ENERGIZER.COM.

JAK UDOSTĘPNIAMY DANE?

W celu świadczenia Usług współpracujemy z naszymi podmiotami stowarzyszonymi. Ponadto współpracujemy z autoryzowanymi dostawcami i partnerami biznesowymi („Partnerzy”). Gdy udostępniamy Twoje dane osobowe naszym Partnerom, stosujemy odpowiednie środki, zazwyczaj umowne, by ograniczyć wykorzystanie Twoich danych wyłącznie do zgodnych z prawem i zatwierdzonych celów, które są zgodne z niniejszą informacją o polityce prywatności, a także właściwe środki w zakresie poufności i bezpieczeństwa.

Firma Energizer nie udostępnia ani nie sprzedaje danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem naszych stron internetowych w celu ich innego, odrębnego wykorzystania przez osoby trzecie. Okresowo możemy przekazywać ogólne (statystyczne) informacje na temat naszych klientów, sprzedaży i typowego ruchu na stronach internetowych oraz powiązane z tym dane renomowanym osobom trzecim, by te pomogły nam doskonalić Usługi. Statystyki te nie obejmują żadnych danych umożliwiających identyfikację indywidualnych osób.

Informacje są przez nas przekazywane osobom trzecim, gdy wymaga tego prawo lub w celu odpowiedzi na pismo procesowe, chronienia naszych klientów, ochrony życia, zapewnienia bezpieczeństwa naszych usług czy zabezpieczenia Twoich praw.

Kliknij poniższe sekcje, by je rozwinąć i dowiedzieć się więcej.

PODMIOTY STOWARZYSZONE I SPÓŁKI ZALEŻNE

Przekazane nam dane, w tym dane osobowe, możemy udostępniać naszym podmiotom stowarzyszonym i spółkom zależnym na całym świecie. Podmioty te mogą być zlokalizowane w krajach innych niż kraj użytkownika, gdzie mogą obowiązywać inne (potencjalnie niższe) standardy ochrony prywatności.

OSOBY TRZECIE

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane zewnętrznym usługodawcom. Nie mają oni pozwolenia na dalsze udostępnianie Twoich danych osobowych ani na ich wykorzystywanie w jakimkolwiek innym celu niż świadczenie usług na naszą rzecz. Twoje dane są udostępniane przez nas w celach wskazanych w niniejszej informacji o polityce prywatności, a ich zewnętrzni odbiorcy zaliczają się do jednej z następujących kategorii:

 • podmioty pomagające nam w realizacji zamówień lub zarządzające zapytaniami lub problemami dotyczącymi produktów,
 • podmioty pomagające nam w rekrutacji i zatrudnianiu,
 • podmioty pomagające nam w administrowaniu naszymi stronami internetowymi, ofertami i promocjami.

SPRZEDAŻ, FUZJE I PRZEJĘCIA

Możemy ujawniać dane osobowe w ramach planowanej lub faktycznej transakcji korporacyjnej, takiej jak reorganizacja, fuzja, sprzedaż, wspólne przedsięwzięcie, cesja, przeniesienie lub inne rozporządzenie całością lub częścią naszego przedsiębiorstwa, aktywów lub akcji (w tym w związku z dowolną upadłością lub podobnymi postępowaniami).

MIĘDZYNARODOWE PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Firma Energizer jest organizacją globalną, a Twoje dane osobowe mogą być przechowywane lub przetwarzane poza krajem ojczystym, w tym w krajach, które mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony danych osobowych. W związku z tym dysponujemy środkami gwarantującymi, że Twoje dane osobowe przekazywane zagranicę podlegają odpowiedniemu zabezpieczeniu zgodnie z przepisami o ochronie danych (w tym art. 44–50 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych, czyli tzw. RODO).

Zazwyczaj są to zabezpieczenia umowne stanowiące, że każda strona, do której przekazywane są dane osobowe, ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo danych i nie wykorzystywać ich do celów innych niż określone przez firmę Energizer.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat naszych praktyk w zakresie przekazywania danych lub uzyskać kopię dokumentu dotyczącego odpowiednich zabezpieczeń lub wykaz krajów, w których przetwarzamy dane osobowe, skontaktuj się z nami pod adresem PRIVACY@ENERGIZER.COM.

TWOJE OPCJE I PRAWA

Firma Energizer szanuje Twoje prawa w zakresie wykorzystywania i udostępniania danych osobowych. Możesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych lub ich poprawienia. Jeśli znajdujesz się w UE, mogą przysługiwać Ci dodatkowe prawa na podstawie RODO.

Kliknij poniższe sekcje, by je rozwinąć i dowiedzieć się więcej.

DOSTĘP DO DANYCH, POPRAWIANIE LUB USUWANIE DANYCH

Jeśli chcesz poprawić lub zaktualizować swoje dane osobowe albo zażądać dostępu do swoich danych osobowych lub ich usunięcia, możesz skontaktować się z nami pod adresem PRIVACY@ENERGIZER.COM

Pamiętaj, że jesteśmy zobowiązani zweryfikować Twoją tożsamość przed podaniem danych osobowych. Jeśli poprosisz o zmianę lub usunięcie swoich danych osobowych, pamiętaj, że nadal możemy zachować pewne informacje do celów ewidencjonowania i/lub ukończenia transakcji, które zostały przez Ciebie rozpoczęte przed złożeniem wniosku o zmianę lub usunięcie. Niektóre z Twoich danych mogą również pozostać w naszych systemach i innych rejestrach, jeśli jest to konieczne dla zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem.

DODATKOWE PRAWA DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI DANYCH

Mogą przysługiwać Ci dodatkowe prawa wynikające z unijnego rozporządzenia RODO i przepisów obowiązujących w niektórych innych krajach. Na przykład jeśli znajdujesz się na terenie EOG, możesz poprosić o przekazanie Ci informacji na temat:

 • celu przetwarzania danych,
 • kategorii przetwarzanych danych osobowych
 • podmiotów spoza firmy Energizer, które mogły otrzymać od nas dane,
 • źródła informacji, jeśli dane nie zostały przekazane nam bezpośrednio przez Ciebie
 • okresu przechowywania danych.

W wielu krajach masz prawo złożyć skargę do odpowiedniego organu ochrony danych, jeśli masz obawy dotyczące sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych.

INNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRYWATNOŚCIĄ

Poniżej znajdziesz dodatkowe, istotne dla Ciebie informacje, takie jak sposób, w jaki powiadamiamy o zmianach niniejszego dokumentu, zasady przechowywania przez nas danych, postępowanie z danymi osobowymi osób małoletnich i bezpieczeństwo informacji.

Kliknij poniższe sekcje, by je rozwinąć i dowiedzieć się więcej.

BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas ważne. Podczas przetwarzania danych korzystamy z uzasadnionych i odpowiednich administracyjnych, technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed takimi zagrożeniami, jak ich tymczasowa lub trwała utrata, zniszczenie, nieuprawniony lub bezprawny dostęp, zmiana, wykorzystanie lub ujawnienie.

Wymagamy, aby nasi dostawcy i partnerzy stosowali podobne zabezpieczenia, gdy uzyskują dostęp do danych osobowych, które im udostępniamy, lub korzystają z nich. Żadna technologia, transmisja danych ani system nie są oczywiście w 100% bezpieczne. Jeśli masz powody sądzić, że Twoja interakcja z nami nie jest bezpieczna, natychmiast powiadom nas o tym, pisząc na adresPRIVACY@ENERGIZER.COM.

DANE OSOBOWE OSÓB MAŁOLETNICH

W stosownych przypadkach w odniesieniu do Usług firmy Energizer stosujemy się do postanowień Ustawy o ochronie prywatności dzieci w Internecie (Children’s Online Privacy Protection Act) obowiązującej w Stanach Zjednoczonych i podobnych przepisów na całym świecie. Nie zbieramy świadomie danych osobowych od osób małoletnich bez odpowiedniej zgody ich rodzica lub opiekuna prawnego. Jeśli masz podstawy sądzić, że zebraliśmy dane osobowe od osoby małoletniej bez wymaganej zgody, poinformuj nas o tym, pisząc na adres PRIVACY@ENERGIZER.COM

PRZECHOWYWANIE

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do: świadczenia zamówionych od nas usług, spełnienia zobowiązań prawnych (np. w celu spełnienia wymogów dotyczących obowiązkowego okresu przechowywania dokumentacji lub wymogów nałożonych przez postępowanie prawne), rozstrzygania sporów, a ponadto zgodnie z postanowieniami wyrażonej zgody oraz w celach i na potrzeby realizowania praw i obowiązków wskazanych w niniejszej informacji o polityce prywatności.

Okresy przechowywania mogą się znacznie różnić w zależności od rodzaju informacji i sposobu ich wykorzystania. Stosowane przez nas okresy przechowywania oparte są na kryteriach, które obejmują: prawne wymagania w tym zakresie, toczące się lub potencjalne spory sądowe, nasze prawa własności intelektualnej lub prawa własności, wymogi umowne, zarządzenia lub potrzeby operacyjne oraz archiwizacja.

ZEWNĘTRZNE STRONY I USŁUGI

Niniejsza informacja o polityce prywatności nie dotyczy zasad i praktyk osób trzecich lub innych organizacji, które nie działają w naszym imieniu, w tym zasad i praktyk związanych z prywatnością i bezpieczeństwem, zbieraniem danych, ich wykorzystywaniem, przetwarzaniem, przechowywaniem i ujawnianiem. W związku z tymi zasadami i praktykami nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Obejmuje to:

 • wszelkie osoby trzecie udostępniające witryny lub usługi, do których prowadzi łącze internetowe na tej stronie,
 • wszelkich deweloperów aplikacji, dostawców aplikacji, operatorów platform społecznościowych, dostawców systemów operacyjnych, dostawców usług bezprzewodowych lub producentów urządzeń, w tym wszelkie ujawnienia danych osobowych takim organizacjom za pośrednictwem Usług firmy Energizer lub w związku z nimi, aplikacji lub stron społecznościowych.

ZMIANY NINIEJSZEJ INFORMACJI

Okresowo możemy zmieniać niniejszą informację o polityce prywatności, aby dokładnie odzwierciedlała nasze praktyki i Usługi oraz była zgodna z wymogami prawnymi. Data ostatniej wersji na początku niniejszej informacji oznacza datę dokonania ostatnich zmian, która podlega aktualizacji za każdym razem, gdy publikowana jest nowa wersja.

Wszelkie zmiany niniejszej informacji o polityce prywatności wchodzą w życie z chwilą jej opublikowania na naszej stronie internetowej. Zachęcamy do regularnego sprawdzania aktualnej wersji niniejszej informacji.