PRIVACY EN UW GEGEVENS

Welkom op onze websites. Uw privacy en vertrouwen zijn belangrijk voor ons. Deze privacyverklaring legt uit hoe onze websites, applicaties (inclusief mobiele applicaties), producten, software, promoties of diensten (hierna 'Diensten' genoemd) uw persoonlijke gegevens gebruiken. Deze verklaring is van toepassing tenzij er een aparte of aanvullende privacyverklaring wordt aangeboden.

WELKE SOORTEN INFORMATIE VERZAMELEN WE?

Energizer verzamelt een beperkte hoeveelheid gegevens rechtstreeks van u voor bepaalde diensten, bijvoorbeeld als u deel wilt nemen aan promoties. Het soort gegevens dat we verzamelen is afhankelijk van uw interactie met ons.

Vouw de onderstaande secties uit voor meer informatie.

GEGEVENS DIE U VRIJWILLIG AAN ENERGIZER VERSTREKT

Als u ervoor kiest om deel te nemen aan een van onze promoties, verzamelen we mogelijk de volgende gegevens:

 • Voornaam, achternaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer of vergelijkbare informatie

Als u ervoor kiest om op onze website producten of diensten te kopen kunnen we u om betalingsgegevens vragen, zoals o.a.:

 • Betaalkaartnummer, beveiligingscode, vervaldatum en vergelijkbare informatie

Als u ervoor kiest om via onze link CONTACT een vraag te stellen of een probleem te rapporteren, , verzamelen we mogelijk persoonlijke gegevens, zoals:

 • Voornaam, achternaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer of vergelijkbare informatie

Als u ervoor kiest om een leverancier te worden, verzamelen we mogelijk de volgende gegevens:

 • Contactgegevens, locatie en producten of diensten die door uw bedrijf worden aangeboden, alsmede informatie over prijzen, bevoorrading en andere zakelijke praktijken, wanneer u zich aanmeldt om een geregistreerde leverancier te worden

Als u ervoor kiest om bij ons te solliciteren voor werk kunnen we mogelijk de volgende gegevens verzamelen:

 • Onderwijs en diploma's
 • Toepasselijke licenties of certificeringen
 • Arbeidsverleden
 • Nationaal identificatiebewijs
 • Verwijzingen
 • Alle andere gegevens die u wilt verstrekken

Als u wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek of wordt aangenomen voor een baan zullen we, naast de gegevens die u tijdens het wervingsproces heeft verstrekt, ook andere relevante gegevens van u verzamelen die een onderdeel zullen worden van uw personeelsdossier.

GEGEVENS DIE ZIJN VERZAMELD DOOR MIDDEL VAN WEBSITES & DIENSTEN

Wij verzamelen gegevens over de manier waarop u omgaat met onze website en andere Diensten door het gebruik van cookies, pixeltags en vergelijkbare technologieën. Dit omvat ook gebruiksgegevens, browsegeschiedenis en informatie over hoe u navigeert binnen onze Diensten. We kunnen ook uw apparaatgegevens verzamelen, inclusief uw IP-adres, locatie, internetprovider, apparaat-ID en besturingssysteem.

Daarnaast verzamelen we mogelijk demografische gegevens, zoals uw land en voorkeurstaal, omdat ons privacybeleid enigszins kan verschillen afhankelijk van het land waarin u woont.

GEGEVENS VAN DERDEN

We kunnen gegevens verkrijgen via partners, verkopers, leveranciers en andere derde partijen die meestal bedrijfsentiteiten zijn (hoewel sommige mogelijk educatieve en overheidsbedrijven zijn) en zich mogelijk bevinden op een van de locaties waar we zaken doen. We verzamelen deze gegevens om bijvoorbeeld uw ervaringen op onze websites te verbeteren. Deze derden worden onderverdeeld in de volgende categorieën:

 • Reclame- en marketingbedrijven
 • Social media en partners
 • Promotionele partners

HOE WE GEGEVENS GEBRUIKEN

We gebruiken de verzamelde gegevens voor legale doeleinden in overeenstemming met onze legitieme belangen en voor nalevingsdoeleinden.

Vouw de onderstaande secties uit voor meer informatie.

VOOR COMMUNICATIE

We kunnen de contactgegevens die aan ons zijn verstrekt via onze promotiewebsite gebruiken om een prijs te verschaffen of weg te geven voor de promotie. Na de promotie zullen we deze gegevens verwijderen uit onze systemen. Promoties kunnen aanvullende kennisgevingen bevatten die meer informatie verschaffen over het gebruik van uw persoonlijke gegevens en waarvoor u mogelijk om uw toestemming wordt gevraagd.

We gebruiken mogelijk de via de link CONTACT aan ons verstrekte gegevens om met u te communiceren over uw probleem met een product of voor restitutie.

VOOR BEDRIJFSVOERING

We gebruiken mogelijk verstrekte gegevens om misdaad of fraude te voorkomen of hierop te controleren, waarbij we onze wettelijke rechten beschermen en onze contractuele verplichtingen nakomen.

VOOR FUNCTIONALITEIT EN VERBETERING

We kunnen cookies gebruiken om onze websites efficiënter te laten werken en analytische informatie te verstrekken. Raadpleeg voor meer informatie onze Cookieverklaring van Energizer.

RECHTSGRONDSLAG VOOR ONS GEBRUIK (alleen voor EER-bezoekers)

Als u zich in de Europese Economische Ruimte bevindt, is onze rechtsgrondslag voor het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens, zoals hierboven beschreven, afhankelijk van de betreffende persoonlijke gegevens en de specifieke context waarin we deze verzamelen.

We zullen echter alleen persoonlijke gegevens van u verzamelen wanneer we uw toestemming hebben om dit te doen, wanneer we de persoonsgegevens nodig hebben om een contract met u te sluiten, wanneer we een wettelijke verplichting hebben om dit te doen of wanneer de verwerking in overeenstemming is met onze legitieme belangen (zoals verwerking voor administratieve doeleinden, het voorkomen van fraude of criminele handelingen en ter ondersteuning van informatiebeveiliging) als deze niet in strijd zijn met uw gegevensbeschermingsbelangen of fundamentele rechten en vrijheden.

Als we u vragen om persoonlijke gegevens te verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om een contract met u te sluiten, zullen we dit duidelijk maken op het moment van verzameling. We zullen u ook vertellen of de vereiste voor die gegevens verplicht is en uitleggen welke gevolgen het niet verstrekken van de gegevens zal hebben voor u.

Als we uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken op basis van onze legitieme belangen (of die van een derde partij), zullen we ook redelijke stappen ondernemen om onze legitieme belangen duidelijk vooraf te communiceren en te beschrijven.

Energizer Holdings is de Verwerkingsverantwoordelijke van alle persoonlijke gegevens die in de EER worden verzameld, behalve wanneer anders wordt vermeld in een aanvullend beleid.

Als u vragen hebt of nadere informatie nodig hebt over de rechtsgrondslag voor een specifieke verwerkingsactiviteit of om contact op te nemen met de Verwerkingsverantwoordelijke, neemt u contact op met PRIVACY@ ENERGIZER.COM.

HOE WE GEGEVENS DELEN

Wij leveren Diensten via onze gelieerde ondernemingen. We werken ook samen met geautoriseerde leveranciers en zakelijke partners ('Partners'). Wanneer we uw persoonlijke gegevens met onze Partners delen, nemen we passende maatregelen (meestal contractuele maatregelen) om het gebruik van uw gegevens te beperken tot alleen wettelijke en geautoriseerde doeleinden die in overeenstemming zijn met de Privacyverklaring, evenals gepaste vertrouwelijke en veiligheidsmaatregelen.

Energizer deelt of verkoopt geen via onze websites aan ons verstrekte persoonlijke gegevens voor enig afzonderlijk gebruik door een derde partij. Van tijd tot tijd kunnen we geaggregeerde (statistische) gegevens over onze klanten, verkoop, online verkeerspatronen en gerelateerde informatie verstrekken aan gerenommeerde derde partijen om ons te helpen met de verbetering van onze Diensten. Deze statistieken bevatten geen persoonlijke identificeerbare gegevens.

We delen gegevens met derden wanneer dit wettelijk is vereist of om te reageren op juridische procedures om onze klanten te beschermen, om levens te beschermen, om onze diensten veilig te houden en om onze wettelijke rechten te beschermen.

Vouw de onderstaande secties uit voor meer informatie

MET GELIEERDE BEDRIJVEN EN DOCHTERONDERNEMINGEN

We kunnen alle gegevens die u ons verstrekt, inclusief persoonlijke gegevens, over de hele wereld delen met onze gelieerde entiteiten en dochterondernemingen. Deze entiteiten kunnen zich in een ander land bevinden dan u en kunnen andere privacynormen hebben die mogelijk lager zijn dan de normen in uw eigen land.

MET DERDEN

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met externe serviceproviders. Ze mogen uw persoonlijke gegevens niet delen of gebruiken voor enig ander doel dan het verlenen van diensten aan ons. We delen uw gegevens voor de doeleinden uiteengezet in deze Privacyverklaring met de volgende categorieën externe ontvangers:

 • Derden die ons helpen met de afhandeling van bestellingen of met het beheer van productvragen of -zorgen
 • Derden die ons helpen bij werving en contracteren
 • Derden die ons helpen bij het beheer van onze websites, aanbiedingen en promoties

VERKOOP, FUSIES EN OVERNAMES

We kunnen persoonlijke gegevens verstrekken als onderdeel van een overwogen of daadwerkelijke zakelijke transactie, zoals een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, opdracht, overdracht of andere verkoop van alle of een deel van onze bedrijfsactiviteiten, activa of aandelen (ook in verband met een eventueel faillissement of soortgelijke procedures).

INTERNATIONALE OVERDRACHTEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Energizer is een wereldwijde organisatie en uw persoonlijke gegevens kunnen worden opgeslagen of verwerkt buiten uw eigen land, inclusief in landen die mogelijk niet hetzelfde niveau van bescherming bieden voor uw persoonlijke gegevens als uw eigen land. We hebben een maatregel getroffen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens worden onderworpen aan passende waarborgen in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming (inclusief de artikelen 44 t/m 50 van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG) wanneer deze gegevens internationaal worden overgedragen.

Gewoonlijk omvatten deze waarborgen contractuele garanties die ervoor zorgen dat elke partij aan wie de persoonlijke gegevens worden overgedragen, verplicht is om uw gegevens veilig te bewaren en om deze niet te gebruiken voor andere doeleinden dan gespecificeerd door Energizer.

Als u meer informatie wilt over onze procedures voor gegevensoverdracht of een kopie wilt ontvangen van een relevante veiligheidsmaatregel of de landen waarin wij persoonlijke gegevens verwerken, neem dan contact op met PRIVACY@ENERGIZER.COM.

UW KEUZES EN RECHTEN

Energizer respecteert uw rechten met betrekking tot de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden gebruikt en gedeeld. U kunt vragen om toegang tot of correctie van uw persoonlijke gegevens. Als u zich in de EU bevindt, heeft u mogelijk aanvullende rechten onder de AVG.

Vouw de onderstaande secties uit voor meer informatie

TOEGANG TOT, CORRECTIE OF VERWIJDERING VAN UW GEGEVENS

Als u uw persoonlijke gegevens wenst te corrigeren, bij te werken of te verwijderen, of als u toegang wilt krijgen tot uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen op PRIVACY@ENERGIZER.COM

Houd er rekening mee dat we verplicht zijn om uw identiteit te verifiëren voordat we persoonlijke gegevens verstrekken. Als u om wijziging of verwijdering van uw persoonlijke gegevens vraagt, moet u er rekening mee houden dat we bepaalde gegevens mogelijk nog steeds moeten bewaren voor archiveringsdoeleinden en/of om transacties te voltooien die u begon voordat u een dergelijke wijziging of verwijdering aanvroeg. Sommige van uw gegevens kunnen indien nodig ook in onze systemen en andere archieven blijven voor naleving van de toepasselijke wetgeving.

AANVULLENDE PRIVACYRECHTEN MET BETREKKING TOT GEGEVENS

U heeft mogelijk aanvullende rechten onder de AVG van de EU en de wetgeving van bepaalde andere landen. Als u zich bijvoorbeeld in de EER bevindt, kunt u de volgende informatie aanvragen:

 • Het doel van de verwerking
 • De categorieën van de betreffende persoonlijke gegevens
 • Welke derden buiten Energizer de gegevens mogelijk van ons hebben ontvangen
 • Wat de bron van de gegevens was, als u deze niet rechtstreeks aan ons hebt verstrekt
 • Hoe lang de gegevens worden opgeslagen

In veel landen hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de juiste autoriteit voor gegevensbescherming als u zich zorgen maakt over de manier waarop we uw persoonlijke gegevens verwerken.

ANDERE AAN PRIVACY GERELATEERDE GEGEVENS

Hieronder vindt u aanvullende belangrijke informatie, zoals hoe we wijzigingen in deze verklaring communiceren, onze methoden voor het bewaren van gegevens, het verwerken van persoonlijke gegevens van minderjarigen en informatiebeveiliging.

Vouw de onderstaande secties uit voor meer informatie.

SECURITY

De beveiliging van uw gegevens is belangrijk voor ons. Wanneer we uw gegevens verwerken, gebruiken we redelijke en passende administratieve, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen risico's zoals tijdelijk of permanent verlies, vernietiging of ongeautoriseerde of onwettige toegang, wijziging, gebruik of openbaarmaking.

We eisen van onze leveranciers en partners dat ze vergelijkbare beveiligingsmaatregelen toepassen wanneer ze toegang krijgen tot of gebruikmaken van de persoonlijke gegevens die we met hen delen. Natuurlijk is geen enkele technologie, gegevensoverdracht of systeem 100% veilig. Als u denkt dat uw interactie met ons niet langer veilig is, meldt dit dan onmiddellijk aan ons op PRIVACY@ENERGIZER.COM.

PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN MINDERJARIGEN

We houden ons aan de Wet inzake de bescherming van de online privacy van kinderen van de Verenigde Staten en vergelijkbare wetten overal ter wereld die van toepassing zijn op Energizer Services.We verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van minderjarigen zonder de juiste toestemming van een ouder of wettelijke voogd. Als u denkt dat we persoonlijke gegevens van een minderjarige hebben verzameld zonder de vereiste toestemming, laat dit dan aan ons weten viaPRIVACY@ENERGIZER.COM

BEWARING

We bewaren uw persoonlijke gegevens gedurende de periode die nodig is om: u de diensten te verlenen die u bij ons hebt aangevraagd, voor zover nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld om te voldoen aan een documentatiebewaarplicht of wettelijke bewaarplicht), zoals overeengekomen in een toestemmingsformulier, om geschillen op te lossen en om anderszins te voldoen aan de doeleinden, rechten en plichten uiteengezet in deze Privacyverklaring.

Bewaartijden kunnen aanzienlijk variëren afhankelijk van het type gegevens en hoe deze gegevens worden gebruikt. Onze bewaartermijnen zijn gebaseerd op criteria die wettelijk verplichte bewaartermijnen, lopende of potentiële geschillen, onze intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten, contractvereisten, operationele richtlijnen of behoeften en historische archivering omvatten.

WEBSITES EN DIENSTEN VAN DERDEN

Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op, en wij zijn niet verantwoordelijk voor, het beleid en de praktijken van derden of andere organisaties die niet namens ons werken, inclusief beleid en praktijken met betrekking tot privacy en beveiliging, gegevensverzameling, verwerking, gebruik, opslag en openbaring. Dit omvat:

 • elke derde partij die een website of dienst beheert waaraan deze website is gekoppeld
 • elke app-ontwikkelaar, app-aanbieder, aanbieder van social media-platforms, aanbieder van besturingssystemen, draadloze serviceprovider of fabrikant van apparaten - inclusief persoonlijke informatie die u bekend maakt aan dergelijke organisaties via of in verband met Energizer-diensten, apps of social media-pagina's.

WIJZIGINGEN IN DEZE VERKLARING

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen om ervoor te zorgen dat deze verklaring nauwkeurig onze werkwijzen, diensten en de wettelijke vereisten blijft aangeven. De datum van de Laatste revisie bovenaan deze verklaring geeft aan wanneer de verklaring voor het laatst werd gewijzigd. We wijzigen deze datum bij elke revisie.

Alle wijzigingen in deze Privacyverklaring worden van kracht wanneer we deze op onze website plaatsen. We moedigen u aan om regelmatig onze website te controleren om op de hoogte te blijven van updates van onze verklaring.