PERSONVERN OG OPPLYSNINGENE DINE

Velkommen til nettstedene våre. Ditt personvern og din tillit er viktig for oss. Denne personvernerklæringen forklarer hvordan våre nettsteder, programmer (inkludert mobilapper), produkter, programvare, kampanjer eller tjenester (vi kaller disse «tjenester») bruker dine personopplysninger. Den gjelder med mindre en separat eller utfyllende personvernerklæring gis.

HVILKE TYPER OPPLYSNINGER INNHENTER VI?

Energizer innhenter en begrenset mengde opplysninger fra deg direkte for enkelte tjenester, for eksempel hvis du vil delta i kampanjer. Typen informasjon vi innhenter er avhengig av hvordan du kommuniserer med oss.

Vis avsnittene nedenfor for å finne ut mer.

OPPLYSNINGER DU GIR ENERGIZER FRIVILLIG

Hvis du velger å delta i en av våre kampanjer, kan vi innhente følgende:

 • Fornavn, etternavn, e-postadresse, postadresse, telefonnummer eller andre lignende data

Hvis du velger å kjøpe produkter eller tjenester fra nettstedet vårt, kan vi be deg om å oppgi betalingsinformasjon som kan omfatte:

 • Kortnummer, sikkerhetskode, utløpsdato og lignende informasjon

Hvis du velger å stille oss et spørsmål eller rapportere et problem via vår KONTAKT OSS-kobling, kan vi innhente personopplysninger som kan omfatte:

 • Fornavn, etternavn, postadresse, e-postadresse, telefonnummer og lignende informasjon

Hvis du velger å bli en leverandør for oss, kan vi innhente følgende:

 • Kontaktopplysninger, sted og produkter eller tjenester tilbudt av ditt firma, og informasjon relatert til priser, kilder og annen forretningspraksis, hvis du søker om å bli en godkjent leverandør

Hvis du velger å søke om ansettelse hos oss, kan vi be om følgende:

 • Utdanning og akademiske grader
 • Aktuelle lisenser eller sertifiseringer
 • Tidligere ansettelseshistorikk
 • Nasjonell ID
 • Referanser
 • Andre data du velger å oppgi

Hvis du blir godkjent for et intervju eller ansettelse, vil vi innhente annen relevant informasjon fra deg i tillegg til informasjonen som ble gitt i rekrutteringsprosessen, og den vil bli en del av personalregisteret.

INFORMASJON INNHENTET VIA NETTSTEDER OG TJENESTER

Vi samler inn informasjon om hvordan du kommuniserer med nettstedet og andre tjenester via bruk av informasjonskapsler (cookies), pikseltagger og liknende teknologi. Dette inkluderer også bruksinformasjon, leserlogg og informasjon om hvordan du navigerer innenfor tjenestene våre. Vi kan også innhente enhetsinformasjon, som inkluderer IP-adresse, plassering, internettleverandør, enhets-ID og operativsystem.

Vi kan også samle inn demografiske opplysninger, for eksempel land og ønsket språk, da retningslinjene for personvern kan variere avhengig av hvilket land du bor i.

OPPLYSNINGER FRA TREDJEPARTER

Vi kan anskaffe opplysninger gjennom samarbeidspartnere, leverandører og andre tredjeparter som vanligvis er kommersielle enheter (selv om noen kan være akademiske og offentlige virksomheter) og kan være lokalisert et av stedene der vi driver virksomhet. Vi kan for eksempel innhente disse dataene for å gjøre opplevelsen din på nettstedene våre bedre. Disse tredjepartene deles inn i følgende kategorier:

 • Reklame- og markedsføringsselskaper
 • Plattformer og partnere for sosiale medier
 • Salgspartnere

HVORDAN VI BRUKER INFORMASJON

Vi bruker informasjonen vi innhenter til lovlige formål, som er innenfor våre legitime interesser, så vel som for samsvarsformål.

Vis avsnittene nedenfor for å finne ut mer.

FOR Å KOMMUNISERE

Vi kan bruke kontaktinformasjon som leveres til oss via kampanjenettstedet vårt for å gi bort premien eller gaven for kampanjen. Når kampanjen er over, sletter vi denne informasjonen fra våre systemer. Kampanjer kan inkludere ytterligere merknader som gir mer informasjon om bruk av personlig informasjon, og som du kan bli bedt om å samtykke til.

Vi kan bruke opplysningene du gir oss via KONTAKT OSS-koblingen til å kommunisere med deg om problemer med produkter eller gi refusjoner.

FOR FORRETNINGSVIRKSOMHET

Vi kan bruke informasjonen til å overvåke og forebygge kriminalitet eller svindel, beskytte våre juridiske rettigheter og utøve kontraktsmessige forpliktelser.

FOR FUNKSJONALITET OG FORBEDRING

Vi kan bruke informasjonskapsler til å drifte våre nettsider, arbeide mer effektivt og gi analytisk informasjon. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese Energizer-merknaden om informasjonskapsler.

JURIDISK GRUNNLAG FOR VÅR BRUK (kun besøkende innenfor EØS)

Hvis du er i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), vil vårt juridiske grunnlag for innhenting og bruk av personopplysninger som beskrevet ovenfor være avhengig av de aktuelle personopplysningene og den spesifikke sammenhengen for innhentingen.

Men vi vil kun innhente personopplysninger fra deg når du har samtykket til det, når vi trenger personopplysningene til å utføre en kontrakt med deg, i tilfeller der vi har en lovbestemt forpliktelse til å gjøre det eller der behandling av dem er i våre legitime interesser (for eksempel behandling for administrative formål eller for å forhindre svindel eller kriminelle handlinger, samt for å støtte informasjonssikkerhet) og når det ikke overstyres av databeskyttelsesinteresser eller grunnleggende rettigheter og friheter.

Hvis vi ber deg om å oppgi personopplysninger for å samsvare med et juridisk krav eller gjennomføre en kontrakt med deg, vil vi gjøre dette klart på innhentingstidspunktet. Vi vil også fortelle deg om kravet for denne informasjonen er obligatorisk, og forklare eventuelle konsekvenser det vil ha for deg hvis du ikke oppgir informasjonen.

Tilsvarende, hvis vi innhenter og bruker personopplysningene dine basert på våre legitime interesser (eller interessene til enhver tredjepart), vil vi iverksette rimelige tiltak for å gi tydelig varsel og beskrive våre legitime interesser.

Energizer Holdings er datakontrolleren for alle personlige opplysninger innhentet i EØS, unntatt der tilleggsretningslinjer angir noe annet.

Hvis du har spørsmål om eller trenger mer informasjon angående det rettslige grunnlaget for noen spesifikk behandlingsaktivitet, eller har behov for å kontakte datakontrolleren, kan du ta kontakt på PRIVACY@ ENERGIZER.COM.

HVORDAN VI DELER INFORMASJON

Vi arbeider gjennom våre datterselskaper for å levere tjenester. Vi samarbeider også med autoriserte leverandører og bedriftspartnere («partnere»). Når vi deler dine personopplysninger med våre partnere, vil vi iverksette nødvendige tiltak, vanligvis kontraktsmessige tiltak, for å begrense bruken av opplysningene dine til kun rettslige og lovlige hensikter som er i samsvar med personvernerklæringen, i tillegg til passende konfidensielle og sikkerhetsmessige tiltak.

Energizer vil ikke dele eller selge noen personopplysninger du gir oss via våre nettsider, til noe separat bruk hos en tredjepart. Fra tid til annen kan vi gi aggregert (statistisk) informasjon om våre kunder, salg, nettrafikkmønstre og relatert informasjon til anerkjente tredjeparter for å hjelpe oss med å forbedre tjenestene våre. Disse statistikkene inkluderer ingen personlig identifiserbare opplysninger.

Vi deler informasjon med tredjeparter når det kreves ved lov, eller som svar på juridisk prosedyre, for å beskytte kundene våre; for å beskytte liv; for å opprettholde sikkerheten av tjenestene våre og for å beskytte våre juridiske rettigheter.

Vis avsnittene nedenfor for å finne ut mer

MED TILKNYTTEDE SELSKAPER OG DATTERSELSKAPER

Vi kan dele informasjonen du gir oss, inkludert personopplysninger, med våre tilknyttede selskaper og datterselskaper over hele verden. Disse aktørene kan være plassert i ulike land og kan ha ulike, og muligens lavere, personvernstandarder enn i hjemlandet ditt.

MED TREDJEPARTER

Vi kan dele dine personopplysninger med tredjeparts tjenesteleverandører. De har ikke tillatelse til å dele eller bruke dine personopplysninger til andre formål enn å levere tjenester til oss. Vi deler informasjonen din for formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen, med følgende kategorier av tredjeparts mottakere:

 • De som hjelper oss med å oppfylle bestillinger eller administrere spørsmål eller bekymringsmeldinger angående produkter
 • De som hjelper oss med rekruttering og ansettelser
 • De som hjelper oss med å administrere nettsteder, tilbud og kampanjer

SALG, FUSJONER OG OPPKJØP

Vi kan dele personopplysninger som en del av en tenkt eller faktisk bedriftstransaksjon, for eksempel reorganisering, fusjon, salg, fellesforetak, tildeling, overføring eller en annen disposisjon av hele eller noen del av vår virksomhet, våre aktiva eller vår beholdning (inkludert i forbindelse med eventuell konkurs eller lignende forhandlinger).

INTERNASJONALE OVERFØRINGER AV PERSONOPPLYSNINGER

Energizer er en global organisasjon, og personopplysningene dine kan lagres eller behandles utenfor hjemlandet ditt, inkludert i land som kanskje ikke tilbyr de samme nivåer av beskyttelse for personopplysninger som hjemlandet ditt. Vi har tiltak på plass for å sikre at når dine personopplysninger blir overført internasjonalt, er de underlagt relevante sikkerhetstiltak i samsvar med lover om datavern (inkludert artikkel 44 til 50 av EUs personvernforordning, også kjent som GDPR).

Vanligvis inkluderer disse kontraktsmessige sikkerhetstiltak, slik at hver part personopplysningene overføres til, er forpliktet til å sikre opplysningene dine og ikke bruke dem til andre formål enn det som er spesifisert av Energizer.

Hvis du vil ha mer informasjon om vår dataoverføringspraksis eller ønsker å motta en kopi av alle relevante sikkerhetstiltak eller land der vi behandler personopplysninger, kan du kontakte PRIVACY@ENERGIZER.COM.

DINE VALG OG RETTIGHETER

Energizer respekterer dine rettigheter angående hvordan personopplysningene våre brukes og deles. Du kan be om tilgang til eller korrigeringer av personopplysningene dine. Hvis du er i EU, kan du ha ytterligere rettigheter i henhold til personvernforordningen.

Vis avsnittene nedenfor for å finne ut mer

TILGANG TIL, KORRIGERING AV ELLER SLETTING AV INFORMASJON

Hvis du vil korrigere eller oppdatere personopplysningene dine, eller be om å få tilgang til dem eller at de skal slettes, kan du kontakte oss på PRIVACY@ENERGIZER.COM

Vær oppmerksom på at vi er forpliktet til å bekrefte din identitet før vi oppgir personopplysninger. Hvis du ber om endring eller sletting av personopplysningene dine, må du være oppmerksom på at vi kan måtte beholde enkelte opplysninger for journalføringsformål og/eller for å fullføre alle transaksjoner som ble påbegynt før du forespurte en slik endring eller sletting. Noen av dine opplysninger kan fortsatt bli liggende i våre systemer og andre arkiver der det er nødvendig for å overholde aktuelle lover.

YTTERLIGERE PERSONVERNRETTIGHETER

Du kan ha andre rettigheter i henhold til EUs personvernforordning og lover i enkelte andre land. Hvis du er i EØS kan du for eksempel be om:

 • Behandlingsformålet
 • Typene personopplysninger det gjelder
 • Hvem andre utenfor Energizer som kan ha mottatt dataene fra oss
 • Hva som var kilden til opplysningene, dersom du ikke har oppgitt dem direkte til oss
 • Hvor lenge de vil bli lagret

I mange land har du retten til å fremsette en klage med den aktuelle personvernmyndigheten hvis du er i tvil om hvordan vi behandler personopplysningene dine.

ANNEN PERSONVERNRELATERT INFORMASJON

Nedenfor finner du mer informasjon som kan være viktig for deg, for eksempel hvordan vi formidler endringer av denne erklæringen, vår databevaringspraksis, hvordan vi jobber med personopplysningene til mindreårige og informasjonssikkerhet.

Vis avsnittene nedenfor for å finne ut mer.

SIKKERHET

Sikkerheten til opplysningene dine er viktig for oss. Når vi behandler dataene dine, benytter vi rimelige og egnede administrative, tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene dine mot farer som midlertidig eller permanent tap, ødeleggelse eller uautorisert eller ulovlig tilgang, endring, bruk eller videreformidling.

Vi krever at våre leverandører og partnere benytter liknende beskyttelse når de får tilgang til eller bruker de personlige opplysningene vi deler med dem. Men selvsagt er ingen teknologi, dataoverføringer eller systemer 100 % sikre. Hvis du har grunn til å tro at samhandlingen med oss ikke lenger er sikker, kan du umiddelbart varsle oss på PRIVACY@ENERGIZER.COM.

PERSONOPPLYSNINGER OM MINDREÅRIGE

Vi overholder Children’s Online Privacy Protection Act i USA og lignende lover over hele verden, der det er aktuelt for Energizers tjenester. Vi vil ikke med viten og vilje innhente personopplysninger fra mindreårige uten riktig samtykke fra en foresatt eller juridisk verge. Hvis du tror at vi har innhentet personopplysninger fra en mindreårig uten nødvendig samtykke, kan du gi oss beskjed på PRIVACY@ENERGIZER.COM

BEVARING

Vi beholder dine personopplysninger i perioden som er nødvendig for å: levere tjenestene du har forespurt av oss, ved behov for å overholde juridiske forpliktelser (f.eks. overholde de obligatoriske kravene for arkivering eller juridisk kontroll), som avtalt i et samtykkeskjema, for å løse uoverensstemmelser og ellers oppfylle formål, rettigheter og forpliktelser beskrevet i denne personvernerklæringen.

Oppbevaringsperioder kan variere betydelig basert på typen informasjon og hvordan den brukes. Våre oppbevaringsperioder er basert på kriterier som inkluderer juridisk pålagte bevaringsperioder, påventende eller potensielle rettstvister, våre immaterielle rettigheter eller eierrettigheter, kontraktsmessige krav, driftsdirektiver eller -behov og loggarkivering.

TREDJEPARTS NETTSIDER OG TJENESTER

Denne personvernerklæringen gjelder ikke, og vi er ikke ansvarlige for, retningslinjene og praksisen av tredjeparter eller andre organisasjoner som ikke drives på våre vegne, inkludert retningslinjer og ulik praksis knyttet til personvern og sikkerhet, datainnhenting, behandlingsbruk, lagring og deling. Dette inkluderer:

 • en tredjepart som drifter et nettsted eller en tjeneste dette nettstedet er knyttet til
 • en apputvikler, appleverandør, plattformleverandør for sosiale medier, operativsystemleverandør, leverandør av trådløse tjenester eller enhetsprodusent – inkludert personlige opplysninger du oppgir til slike organisasjoner gjennom eller i forbindelse med Energizers tjenester, apper eller sider på sosiale medier.

ENDRINGER I DENNE ERKLÆRINGEN

Vi kan endre denne personvernerklæringen fra tid til annen, slik at den gjenspeiler praksisen og tjenestene våre og samsvarer med lovpålagte krav. Sist revidert-datoen øverst i denne erklæringen angir når den sist ble oppdatert, og vi vil oppdatere denne datoen hver gang en revisjon blir utgitt.

Eventuelle endringer i denne personvernerklæringen vil tre i kraft når vi legger dem ut på nettstedet vårt. Vi oppfordrer deg til å sjekke denne siden jevnlig for å holde deg oppdatert angående eventuelle oppdateringer av erklæringen.