PRIVATUMAS IR JŪSŲ INFORMACIJA

Sveiki užsukę į mūsų svetaines. Mums svarbus jūsų privatumas ir pasitikėjimas. Šiame privatumo pranešime paaiškinama, kaip mūsų svetainėse, programose, įskaitant mobiliąsias programas, produktuose, programinėje įrangoje, akcijose ir paslaugose (toliau bendrai vadiname „Paslaugomis“) naudojama jūsų asmeninė informacija. Jis taikomas visada, nebent būtų pateiktas atskiras arba papildomas pranešimas apie privatumą.

KOKIĄ INFORMACIJĄ RENKAME

„Energizer“ iš jūsų tiesiogiai renka ribotą kiekį informacijos kai kurioms paslaugoms suteikti, pavyzdžiui, jei norite dalyvauti akcijose. Mūsų renkamos informacijos tipas priklauso nuo to, kaip jūs su mumis sąveikaujate.

Išskleiskite toliau pateiktus skyrius, kad sužinotumėte daugiau.

INFORMACIJĄ ENERGIZER TEIKIATE SAVO NORU

Jei nuspręsite dalyvauti vienoje iš mūsų akcijų, galime rinkti šiuos duomenis:

 • vardą, pavardę, el. pašto adresą, pašto adresą, telefono numerį ar kitus panašius duomenis.

Jei nuspręsite pirkti produktus ar paslaugas, iš mūsų svetainės, galime paprašyti jūsų informacijos apie mokėjimą, kurią gali sudaryti:

 • mokėjimo kortelės numeris, saugos kodas, kortelės galiojimo laikas ir panaši informacija.

Jei nuspręsite užduoti klausimą arba pranešti apie problemą naudodamiesi nuoroda KONTAKTAI, galime rinkti tokią asmeninę informaciją kaip:

 • vardas, pavardė, pašto adresas, el. pašto adresas, telefono numeris ir panaši informacija.

Jei pasirinksite tapti mūsų tiekėju galime rinkti tokius duomenis kaip:

 • kontaktinė informacija, vieta ir jūsų įmonės siūlomi produktai ar paslaugos bei informacija, susijusi su kainodara, įsigijimu ir kitais verslo procesais, jei pageidausite būti įgaliotu tiekėju.

Jei nuspręsite į mus kreiptis dėl darbo, galime paprašyti šios informacijos:

 • Išsilavinimo ir akademinių laipsnių;
 • Reikalingų licencijų ar pažymėjimų;
 • Ankstesnės darbo istorijos;
 • nacionalinio asmens kodo;
 • rekomendacijų;
 • bet kokių kitų duomenų, kuriuos pasirenkate pateikti.

Jei būsite pakviesti į pokalbį ar įdarbinti, be įdarbinimo metu pateiktos informacijos iš jūsų rinksime ir kitą svarbią informaciją, kuri taps jūsų bylos dalimi.

PER SVETAINES IR PASLAUGAS SURINKTA INFORMACIJA

Mes, naudodami slapukus, pikselių žymas ir panašias technologijas, renkame informaciją apie tai, kaip jūs sąveikaujate su mūsų svetaine ir kitomis paslaugomis. Tai taip pat apima naudojimo informaciją, naršymo istoriją ir informaciją apie tai, kaip naršote mūsų Paslaugose. Taip pat galime rinkti jūsų įrenginio informaciją, įskaitant IP adresą, vietą, interneto tiekėją, įrenginio ID ir operacinę sistemą.

Taip pat galime rinkti tokią demografinę informaciją kaip jūsų šalis ir pageidaujama kalba, nes mūsų privatumo politika gali šiek tiek skirtis priklausomai nuo to, kurioje šalyje gyvenate.

INFORMACIJA IŠ TREČIŲJŲ ŠALIŲ

Informacijos galime gauti iš partnerių, tiekėjų ir kitų trečiųjų šalių, kurios paprastai yra juridiniai asmenys (nors kai kurios gali būti švietimo ir valstybinės įmonės) ir įsikūrusios bet kurioje vietoje, kur mes vykdome veiklą. Renkame šiuos duomenis tam, kad, pavyzdžiui, pagerintume jūsų galimybes naudojantis mūsų svetainėmis. Šios trečiosios šalys skirstomos į tokias kategorijas:

 • Reklamos ir rinkodaros įmonės;
 • Socialinių tinklų platformos ir partneriai;
 • akcijų partneriai.

KAIP NAUDOJAME INFORMACIJĄ

Surinktą informaciją naudojame teisėtais tikslais, kurie atitinka mūsų teisėtus interesus, taip pat siekdami užtikrinti reikalavimų laikymąsi.

Išskleiskite toliau pateiktus skyrius, kad sužinotumėte daugiau.

BENDRAVIMUI

Norėdami įteikti prizą arba atiduoti akcijos dovaną galime naudoti kontaktinę informaciją, pateiktą per mūsų akcijų svetainę. Kai akcija baigsis, ištrinsime šią informaciją iš savo sistemų. Akcijose gali būti papildomų pranešimų, kuriuose pateikiama daugiau informacijos apie jūsų asmeninės informacijos naudojimą ir kuriais gali būti paprašyta jūsų sutikimo ją naudoti.

Norėdami susisiekti su jumis dėl jūsų produkto KONTAKTAIproblemos arba pinigų grąžinimo, galime naudoti informaciją, pateiktą per nuorodą.

VERSLO VEIKLAI

Pateiktą informaciją galime naudoti vykdydami nusikalstamumo ar sukčiavimo stebėjimą ir prevenciją, gindami savo įstatymines teises ir vykdydami sutartinius įsipareigojimus.

FUNKCIONALUMUI GERINTI IR TOBULINIMUI

Galime naudoti slapukus tam, kad mūsų svetainės veiktų, būtų efektyvesnės ir teiktų analitinę informaciją. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite „Energizer“ pranešimą dėl slapukų.

TEISINIS MŪSŲ NAUDOJIMO PAGRINDAS (tik EEE lankytojams)

Jei esate Europos ekonominėje erdvėje, mūsų anksčiau aprašytos asmeninės informacijos rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas priklausys nuo susijusios asmeninės informacijos ir konkrečios situacijos, dėl ko mes ją renkame.

Tačiau mes renkame asmeninę informaciją iš jūsų tik tada, kai turime jūsų sutikimą tai daryti, kai mums reikia asmeninės informacijos, kad galėtume sudaryti sutartį su jumis, kai turime teisinę prievolę tai padaryti arba kai duomenų tvarkymas atitinka mūsų teisėtus interesus (pvz., tvarkyti administraciniais tikslais, užkirsti kelią sukčiavimui ar nusikaltimams ir padėti informaciją apsaugoti) ir nepažeidžia jūsų duomenų apsaugos interesų bei pagrindinių teisių ir laisvių.

Jei paprašysime pateikti asmeninę informaciją, kad galėtume įvykdyti teisinius reikalavimus arba norėdami sudaryti su jumis sutartį, šią priežastį nurodysime rinkimo metu. Taip pat jums pasakysime, ar reikalavimas pateikti tokią informaciją yra privalomas, ir paaiškinsime visas pasekmes, jei tokios informacijos nepateiktumėte.

Panašiai, jei renkame ir naudojame jūsų asmeninę informaciją atsižvelgdami į savo (ar bet kurios trečiosios šalies) teisėtus interesus, imsimės pagrįstų priemonių, kad aiškiai praneštume ir apibūdintume savo teisėtus interesus.

„Energizer Holdings“ yra visos asmeninės informacijos, surinktos EEE, duomenų valdytoja, išskyrus atvejus, kai papildomoje politikoje nurodyta kitaip.

Jei turite klausimų ar reikia papildomos informacijos apie bet kurios konkrečios tvarkymo veiklos teisinį pagrindą arba dėl kurios reikia kreiptis į duomenų valdytoją, susisiekite šiuo adresu PRIVACY@ ENERGIZER.COM.

KAIP BENDRINAME INFORMACIJĄ

Teikdami jums paslaugas, veikiame per savo filialus. Taip pat dirbame su įgaliotais tiekėjais ir verslo partneriais (toliau – „Partneriai“). Bendrindami jūsų asmeninę informaciją su Partneriais imamės tinkamų priemonių, paprastai sutartinių, siekdami apriboti jūsų informacijos naudojimą tik teisėtais ir įgaliotais tikslais, atitinkančiais Privatumo pranešimo nuostatas, taip pat tinkamų konfidencialumo ir saugumo priemonių.

„Energizer“ nebendrina ir neparduoda jokios asmeninės informacijos, kurią jūs mums pateikiate per mūsų interneto svetaines, kad ją galėtų naudoti bet kuri trečioji šalis. Retkarčiais mes galime pateikti apibendrintą (statistinę) informaciją apie savo klientus, pardavimą, srauto internete modelius ir susijusią informaciją patikimoms trečiosioms šalims, kad jos padėtų tobulinti mums savo Paslaugas. Šioje statistikoje nėra jokios asmenį identifikuojančios informacijos.

Bendriname informaciją su trečiosiomis šalimis, kai to reikalauja įstatymai arba norėdami reaguoti į teisinį procesą, apsaugoti savo klientus, apsaugoti gyvybes, išlaikyti savo paslaugų saugumą ir ginti savo įstatymines teises.

Išskleiskite toliau pateiktus skyrius, kad sužinotumėte daugiau

SU FILIALAIS IR DUKTERINĖMIS ĮMONĖMIS

Galime bendrinti bet kurią jūsų mums pateiktą informaciją, įskaitant asmeninę informaciją, su filialais ir dukterinėmis įmonėmis visame pasaulyje. Šie subjektai gali būti įsikūrę kitose nei jūsų šalyse, ir jiems gali būti taikomi skirtingi ir galbūt žemesni privatumo standartai nei jūsų gimtojoje šalyje.

SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS

Mes galime bendrinti jūsų asmeninius duomenis su trečiųjų šalių paslaugų teikėjais. Jiems neleidžiama bendrinti jūsų asmeninės informacijos ar jos naudoti jokiais kitais tikslais, išskyrus paslaugų teikimą mums. Bendriname jūsų informaciją šiame privatumo pranešime nurodytais tikslais su šiomis trečiųjų šalių gavėjų kategorijomis:

 • tais, kurie padeda mums įvykdyti užsakymą arba tvarkyti užklausas dėl produktų ar skundus;
 • tais, kurie mums padeda darbuotojų paieškose ir samdyme;
 • tais, kurie mums padeda administruoti mūsų svetaines, pasiūlymus ir

PARDAVIMAS, SUSIJUNGIMAS IR ĮSIGIJIMAS

Galime atskleisti asmeninę informaciją kaip numatomo ar faktiškai vykstančio korporatyvinio sandorio, pvz., viso ar bet kurios mūsų verslo, turto ar akcijų dalies reorganizavimo, susijungimo, pardavimo, bendros įmonės sukūrimo, perleidimo, perdavimo ar kitokio disponavimo (įskaitant susijusius su bet kuria bankroto ar panašia byla), dalį.

TARPTAUTINIS ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

„Energizer“ yra pasaulinė organizacija, todėl jūsų asmeninė informacija gali būti saugoma ar tvarkoma ne jūsų gimtojoje šalyje, įskaitant tas šalis, kurios gali nesuteikti tokio paties jūsų asmeninės informacijos apsaugos lygio kaip jūsų gimtoji šalis. Turime priemones, užtikrinančias, kad perduodant jūsų asmeninę informaciją tarptautiniu mastu jai būtų taikomos tinkamos apsaugos priemonės pagal duomenų apsaugos įstatymus (įskaitant ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 44–50 straipsnius).

Paprastai tai apima sutartines apsaugos priemones, tokias kaip, kad kiekviena šalis, kuriai perduodami asmens duomenys, yra įpareigota saugoti jūsų duomenis ir nenaudoti jų kitiems tikslams, nei nurodo „Energizer“.

Jei norėtumėte gauti daugiau informacijos apie mūsų duomenų perdavimo praktiką arba visų susijusių apsaugos priemonių kopijas ar šalių, kuriose tvarkome asmens duomenis, sąrašą, susisiekite su mumis el. paštu PRIVACY@ENERGIZER.COM.

JŪSŲ PASIRINKIMAI IR TEISĖS

„Energizer“ gerbia jūsų teises ir jai rūpi, kaip naudojama jūsų asmeninė informacija ir kaip ji bendrinama. Galite paprašyti prieigos prie savo asmeninių duomenų ar galimybės juos taisyti. Jei esate ES, galite turėti BDAR numatytų papildomų teisių.

Išskleiskite toliau pateiktus skyrius, kad sužinotumėte daugiau

PRIEIGA PRIE JŪSŲ INFORMACIJOS, JOS TAISYMAS ARBA PANAIKINIMAS

Jei norite pataisyti ar atnaujinti savo asmeninę informaciją arba paprašyti prieigos prie asmeninės informacijos ar galimybės ją ištrinti, galite susisiekti su mumis el. paštu PRIVACY@ENERGIZER.COM

Nepamirškite, kad prieš teikdami asmeninę informaciją esame įpareigoti patikrinti jūsų tapatybę. Jei prašote pakeisti arba ištrinti jūsų asmeninę informaciją, atminkite, kad mums vis tiek gali prireikti išsaugoti tam tikrą informaciją įrašų tvarkymo tikslais ir (arba) užbaigti visas operacijas, kurias pradėjote prieš prašydami pakeisti ar ištrinti duomenis. Dalis jūsų informacijos taip pat gali likti mūsų sistemose ir kituose įrašuose, jei to reikia laikantis galiojančių įstatymų.

PAPILDOMOS DUOMENŲ PRIVATUMO TEISĖS

Jūs galite turėti papildomų teisių pagal ES BDAR ir kai kurių kitų šalių įstatymus. Pavyzdžiui, jei esate EEE, galite sužinoti:

 • apdorojimo tikslą;
 • rūpimų asmens duomenų kategoriją;
 • kas dar be „Energizer“ galėjo gauti duomenis iš mūsų;
 • koks buvo informacijos šaltinis, jei informaciją pateikėte netiesiogiai mums;
 • kiek laiko ji bus saugoma.

Daugelyje šalių turite teisę pateikti skundą atitinkamai duomenų privatumo tarnybai, jei kyla abejonių, kaip tvarkome jūsų asmeninę informaciją.

KITA SU PRIVATUMU SUSIJUSI INFORMACIJA

Toliau rasite papildomos informacijos, kuri jums gali pasirodyti svarbi, pvz., kaip informuojame apie šio pranešimo pakeitimus, mūsų duomenų saugojimo praktiką, darbą su nepilnamečių asmenine informacija ir informacijos saugumą.

Išskleiskite toliau pateiktus skyrius, kad sužinotumėte daugiau/

SAUGUMAS

Mums svarbu jūsų informacijos saugumas. Tvarkydami jūsų duomenis, naudojame pagrįstas ir tinkamas administracines, technines ir organizacines saugumo priemones, kad apsaugotume jūsų asmeninę informaciją nuo tokios rizikos kaip laikinas ar visiškas praradimas, sunaikinimas ar nesankcionuota ar neteisėta prieiga, pakeitimas, naudojimas ar atskleidimas.

Reikalaujame, kad mūsų tiekėjai ir partneriai taikytų panašias apsaugos priemones, kai jie gauna ar naudoja asmeninę informaciją, kurią mes bendriname su jais. Žinoma, jokia technologija, duomenų perdavimas ar sistema nėra visiškai saugūs. Jei turite pagrindo manyti, kad jūsų bendravimas su mumis nebėra saugus, nedelsdami praneškite mums el. paštu PRIVACY@ENERGIZER.COM.

NEPILNAMEČIŲ ASMENINĖ INFORMACIJA

Laikomės Vaikų internetinio privatumo apsaugos įstatymo JAV ir panašių įstatymų visame pasaulyje, kai tai taikoma „Energizer“ paslaugoms. Sąmoningai nerenkame asmeninės informacijos iš nepilnamečių be tinkamo tėvų ar teisėto globėjo sutikimo. Jei manote, kad galėjome surinkti asmeninę informaciją iš nepilnamečio neturėdami reikiamo sutikimo, praneškite mums el. paštu PRIVACY@ENERGIZER.COM

SAUGOJIMAS

Mes saugome jūsų asmeninę informaciją tiek laiko, kiek reikia:, kad suteiktume jūsų pageidautas paslaugas, kad vykdytume teisinius įsipareigojimus (pvz., vykdytume privalomus įrašų saugojimo ar įstatymų numatyto laikymo reikalavimus), kaip nurodyta sutikimo formoje, kad išspręstume ginčus ir kitaip įgyvendintume šiame privatumo pranešime nurodytus tikslus, teises ir pareigas.

Saugojimo laikotarpiai gali labai skirtis atsižvelgiant į informacijos rūšį ir jos panaudojimo būdą. Mūsų saugojimo laikotarpiai yra pagrįsti kriterijais, kurie apima teisiškai privalomus saugojimo laikotarpius, laukiančius ar galimus teismo procesus, mūsų intelektinės nuosavybės teises ar nuosavybės teises, sutarties reikalavimus, eksploatavimo nurodymus ar poreikius ir istorijos archyvavimą.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS IR PASLAUGOS

Šiame privatumo pranešime neaptariame trečiųjų šalių ar kitų organizacijų, kurios neveikia mūsų vardu, politikos ir praktikos, įskaitant politiką ir praktiką, susijusią su privatumu ir saugumu, duomenų rinkimu, tvarkymu, naudojimu, saugojimu bei atskleidimu, ir už jas neatsakome. Į tai įeina:

 • visos trečiosios šalys, valdančios bet kurią svetainę ar paslaugą, su kuria ši svetainė yra susieta;
 • visi programų kūrėjai, programų teikėjai, socialinės žiniasklaidos platformų tiekėjai, operacinių sistemų tiekėjai, belaidžio ryšio paslaugų teikėjai ar įrenginių gamintojai, kai bet kokią asmeninę informaciją tokioms organizacijoms atskleidžiate per „Energizer“ paslaugas, programas ar socialinės žiniasklaidos puslapius.

ŠIO PRANEŠIMO PAKEITIMAI

Galime retkarčiais pakeisti šį privatumo pranešimą, kad jis tiksliai atspindėtų mūsų praktiką, paslaugas ir atitiktų teisinius reikalavimus. Paskutinio pakeitimo data, esanti šio pranešimo viršuje, nurodo, kada jis paskutinį kartą pakeistas. Šią datą atnaujiname kaskart, kai paskelbiama nauja redakcija.

Visi šio pranešimo apie privatumą pakeitimai įsigalioja, kai jis paskelbiamas mūsų svetainėje. Raginame reguliariai lankytis svetainėje, kad būtumėte informuoti apie visus mūsų pranešimo atnaujinimus.