ERAELU PUUTUMATUS JA TEIE TEAVE

Tere tulemast meie veebisaitidele. Teie eraelu puutumatus ja usaldus on meile olulised. See privaatsusteatis selgitab, kuidas meie veebisaidid, rakendused, sealhulgas mobiilirakendused, tooted, tarkvara, müügikampaaniad või teenused (nimetame neid koos „teenused“) kasutavad teie isikuteavet. See kehtib juhul, kui ei esitata eraldi või täiendavat privaatsusteatist.

MILLIST TEAVET ME KOGUME?

Energizer kogub teilt vahetult piiratud koguses teavet mõnede teenuste jaoks, näiteks siis, kui soovite võtta osa reklaamikampaaniatest. Kogutava teabe liik sõltub sellest, kuidas te meiega suhtlete.

Lisateabe saamiseks laiendage allolevaid jaotisi.

TEAVE, MIDA EDASTATE ETTEVÕTTELE ENERGIZER VABATAHTLIKULT

Kui otsustate võtta osa mõnest meie müügikampaaniast, võime koguda järgmist teavet:

 • Eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber või muud sarnased andmed.

Kui otsustate meie veebisaidilt soetada tooteid või teenuseid, võime küsida teilt makseteavet, mis võib sisaldada järgmist:

 • Maksekaardi number, turvakood, aegumiskuupäev jms teave.

Kui otsustate esitada küsimuse või teatada probleemist lingi VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST kaudu, võime koguda järgmist isikuteavet.

a
 • Eesnimi, perekonnanimi, postiaadress, e-posti aadress, telefoninumber ja muu sarnane teave.

Kui otsustate saada meie tarnijaks võime koguda järgmist teavet:

 • Kontaktandmed, asukoht ja teie ettevõtte pakutavad tooted või teenused ning hinnakirja, hankimise ja muude äritavadega seotud teave, kui taotlete heakskiidetud tarnijaks saamist.

Kui otsustate meie juurde tööle kandideerida, võime küsida järgmist teavet:

 • Haridus ja akadeemilised kraadid
 • Kohaldatavad litsentsid või sertifikaadid
 • Eelnev töökogemus
 • Riiklik isikutunnistus
 • Soovitajad
 • Mis tahes muud andmed, mida soovite esitada.

Kui teiega soovitakse läbi viia töövestlus või võetakse teid tööle, kogume lisaks värbamisprotsessi käigus teilt kogutud teabele muud olulist teavet, mis lisatakse teie personaliandmetesse.

VEEBISAITIDE JA TEENUSTE KAUDU KOGUTUD TEAVE

Kogume teavet selle kohta, kuidas te küpsiste, pikslite ja muude sarnaste tehnoloogiate abil meie veebisaidi ning muude teenustega suhtlete. See hõlmab ka kasutusteavet, sirvimisajalugu ja teavet meie teenuste piires navigeerimise kohta. Samuti võime koguda teavet teie seadme kohta, mis hõlmab IP-aadressi, asukohta, Internetiteenuste pakkujat, seadme ID-d ja operatsioonisüsteemi.

Samuti võime koguda demograafilist teavet, nagu näiteks teie riik ja eelistatud keel, kuna meie privaatsuspoliitika võib eelistatud keelest pisut erineda ning meie privaatsuspoliitika võib pisut erineda sõltuvalt sellest, mis riigis te elate.

TEAVE KOLMANDATELT ISIKUTELT

Võime saada teavet partnerite, müüjate, tarnijate ja muude kolmandate isikute kaudu, kes on tavaliselt äriühingud (ehkki mõned neist võivad olla haridus- ning riigiettevõtted) ja võivad asuda mis tahes asukohas, kus me tegutseme. Kogume neid andmeid selleks, et muuta teie kogemused paremaks näiteks meie veebisaitidel. Need kolmandad isikud kuuluvad järgmistesse kategooriatesse:

 • Reklaami- ja turundusettevõtted
 • Sotsiaalmeediaplatvormid ja partnerid
 • Kampaaniapartnerid

KUIDAS ME TEAVET KASUTAME

Kasutame kogutavat teavet seaduslikel eesmärkidel, mis on meie õigustatud huvides, ja ka nõuete täitmise eesmärgil.

Lisateabe saamiseks laiendage allolevaid jaotisi.

SUHTLEMISEKS

Võime meile müügikampaania veebisaidi kaudu esitatud kontaktteavet kasutada kampaania auhinna või kingituse üleandmiseks. Kui müügikampaania on lõppenud, kustutame selle teabe oma süsteemidest. Müügikampaaniad võivad sisaldada täiendavaid teateid, mis edastavad lisateavet teie isikuandmete kasutamise kohta, mille saamiseks võidakse teilt nõusolekut paluda.

Võime meile lingi VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST kaudu edastatud teavet kasutada teiega suhtlemiseks seoses probleemidega teie tootega või tagasimaksete teostamiseks.

ÄRITEGEVUSEKS

Võime kasutada esitatud teavet kuritegude või pettuste jälgimiseks ja ennetamiseks, meie seaduslike õiguste kaitsmiseks ning lepinguliste kohustuste täitmiseks.

FUNKTSIONAALSUSE TAGAMISEKS JA TÄIUSTUSTE TEOSTAMISEKS

Võime kasutada küpsiseid meie veebisaidi tõhusamaks toimimiseks ja analüütilise teabe esitamiseks. Lisateabe saamiseks lugege ettevõtte Energizer küpsiste teatist.

MEIE KASUTUSE ÕIGUSLIK ALUS (ainult EMP külastajatele)

Kui asute Euroopa Majanduspiirkonnas, sõltub meie eespool kirjeldatud isikuteabe kogumise ja kasutamise õiguslik alus käsitletavast isikuteabest ning konkreetsest kontekstist, mille raames me seda kogume.

Kogume teilt isikuteavet siiski ainult siis, kui meil on selleks teie nõusolek, kui vajame isikuteavet teiega sõlmitud lepingu täitmiseks, kui meil on selleks seaduslik kohustus või kui töötlemine on meie õigustatud huvides (näiteks halduseesmärkidel töötlemine, pettuste või kuritööde ennetamine ja infoturbe toetamine) ning seda ei tühista teie andmekaitsehuvid ega põhiõigused ja -vabadused.

Kui palume teil esitada isikuteavet juriidilise nõude või teiega sõlmitud lepingu täitmiseks, väljendame seda selgelt andmete kogumise ajal. Samuti teavitame teid sellest, kas selle teabe esitamise nõue on kohustuslik, ja selgitame teile kõiki tagajärgi, kui te ei peaks seda teavet esitama.

Samamoodi võtame vajalikke meetmeid, et esitada selgesõnaline teade ja kirjeldada meie õiguslikke huvisid, kui me kogume ning kasutama teie isikuteavet meie (või mis tahes kolmandate isikute) õiguslike huvide alusel.

Ettevõte Energizer Holdings on kogu EMP-s kogutud isikuteabe vastutav töötleja, välja arvatud juhul, kui täiendav poliitika määratleb teisiti.

Kui teil on küsimusi mis tahes konkreetse töötlemistoimingu kohta või vajate selle kohta täiendavat teavet millisel puhul vastutava töötlejaga ühendust võtta, võtke ühendust e-posti aadressil PRIVACY@ ENERGIZER.COM.

KUIDAS ME TEAVET JAGAME

Teenuste pakkumist teostame oma sidusettevõtete kaudu. Samuti teeme koostööd volitatud tarnijate ja äripartneritega („partnerid“). Teie isikuteabe jagamiseks meie partneritega oleme kehtestanud asjakohased meetmed, tavaliselt lepingulised meetmed, et piirata teie teabe kasutamist ainult õiguslikel ja volitatud eesmärkidel, mis on kooskõlas eraelu puutumatust käsitleva teatise, aga ka konfidentsiaalsus- ning turvameetmetega.

Energizer ei jaga ega müü mis tahes isikuteavet, mille te meie veebisaitide kaudu meile edastate, et seda saaks mis tahes kolmas isik eraldi kasutada. Aeg-ajalt võime teenuste parendamise eesmärgil edastada usaldusväärsetele kolmandatele isikutele kogutud (statistilist) teavet meie klientide, müügi, veebiliikluse ja sellega seotud teabe kohta. See statistika ei sisalda isikutuvastusinfot.

Jagame teavet kolmandate isikutega seaduse järgimiseks või kohtumenetlusele reageerimiseks, oma klientide kaitsmiseks, elude kaitsmiseks, meie teenuste turvalisuse säilitamiseks ja meie juriidiliste õiguste kaitsmiseks.

Lisateabe saamiseks laiendage allolevaid jaotisi.

SIDUSETTEVÕTETE JA TÜTARETTEVÕTETEGA

Võime jagada mis tahes teavet, mida te meile edastate, sh isikuteavet, meie sidusüksuste ja tütarettevõtetega kogu maailmas. Need üksused võivad asuda teie riigist erinevates riikides ja neis riikides võivad olla erinevad ning võib-olla ka madalamad privaatsusstandardid võrreldes teie koduriigiga.

KOLMANDATE ISIKUTEGA

Võime teie isikuteavet jagada kolmandast isikust teenusepakkujatega. Neil pole lubatud teie isikuteavet jagada ega kasutada muul eesmärgil kui meile teenuste osutamiseks. Jagame teie teavet käesolevas privaatsusteatises sätestatud eesmärkidel järgmiste kolmandast isikust saajatega.

 • Nendega, kes abistavad meid tellimuste täitmisel või tootepäringute või toodetega seotud murede haldamisel.
 • Nendega, kes abistavad meid värbamisel ja töötajate palkamisel.
 • Nendega, kes aitavad meil hallata veebisaite, pakkumisi ja

MÜÜKI, LIITUMISI JA OMANDAMISI

Võime avaldada isikuteavet kavandatud või tegeliku ettevõtlustehingu osana, nagu näiteks kõikide või osade meie ettevõtete, varade või aktsiate ümberkorraldamine, liitmine, müük, ühisettevõtte loomine, loovutamine, võõrandamine või muu käsutamine (sealhulgas mis tahes pankroti- või muu sarnase menetlusega seoses).

ISIKUANDMETE RAHVUSVAHELIST EDASTAMIST

Energizer on ülemaailmne organisatsioon ja teie isikuteavet võidakse salvestada või töödelda väljaspool teie koduriiki, sealhulgas riikides, mis ei pruugi teie koduriigiga võrreldes pakkuda teie isikuteabele samal tasemel kaitset. Meil on kehtestatud meetmed, mis tagavad, et teie isikuteabe rahvusvahelisel edastamisel kohaldatakse teabele andmekaitseseaduste (sealhulgas ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artiklite 44–50 või GDPR-i) kohaselt asjakohased kaitsemeetmed.

Tavaliselt hõlmavad need lepingulisi kaitsemeetmeid, näiteks selliseid, millega on iga osapool, kellele isikuandmeid edastatakse, kohustatud teie andmeid hoidma väljaspool ohtu ja turvaliselt ning mitte kasutama neid muul kui ettevõtte Energizer määratletud otstarbel.

Kui soovite lisateavet meie andmeedastuse tavade kohta või soovite saada koopiat kõigist asjakohastest kaitsemeetmetest või riikidest, kus töötleme isikuandmeid, võtke ühendust e-posti aadressil PRIVACY@ENERGIZER.COM.

TEIE VALIKUD JA ÕIGUSED

Energizer austab teie õigusi teie isikuteabe kasutamisel ja jagamisel. Võite taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele või nende parandamist. Kui olete ELis, võib teil isikuandmete kaitse üldmääruse alusel olla täiendavaid õigusi.

Lisateabe saamiseks laiendage allolevaid jaotisi.

JUURDEPÄÄS TEIE TEABELE, SELLE PARANDAMINE VÕI KUSTUTAMINE

Kui soovite oma isikuteavet parandada või uuendada või taotleda juurdepääsu oma isikuteabele või selle kustutamist, võite võtta meiega ühendust e-posti aadressil PRIVACY@ENERGIZER.COM

Pange tähele, et oleme enne isikuteabe esitamist kohustatud teie isiku tuvastama. Kui taotlete oma isikuteabe muutmist või kustutamist, pidage meeles, et meil võib siiski tekkida vajadus säilitada teatud teavet registripidamise eesmärkidel ja/või teostada mis tahes tehinguid, mida alustasite enne sellise muutmise või kustutamise taotlemist. Osa teie teabest võib jääda ka meie süsteemidesse ja muudesse registritesse, kui see on vajalik kohaldatava õiguse järgimiseks.

TÄIENDAVAD ANDMETE KAITSMISE ÕIGUSED

ELi isikuandmete kaitse üldmääruse ja mõnede teiste riikide seaduste kohaselt võivad teil olla täiendavad õigused. Näiteks siis, kui viibite EMP-s, võite taotleda:

 • töötlemise eesmärki;
 • asjaomaste isikuandmete kategooriaid;
 • teavet selle kohta, kes veel oleks väljaspool ettevõtet Energizer meilt andmeid saanud;
 • infot teabe allika kohta, kui te seda otse meile ei edastanud;
 • teavet selle kohta, kui kaua seda säilitatakse.

Paljudes riikides on teil õigus esitada kaebus andmekaitsega tegelevale ametiasutusele, kui tunnete muret selle üle, kuidas teie isikuteavet töötleme.

MUU ERAELU PUUTUMATUSEGA SEOTUD TEAVE

Alljärgnevalt leiate olulist lisateavet, nagu näiteks see, kuidas teavitame selle teatisega seotud muudatustest, meie andmete säilitamise tavad, alaealiste isikuteabe rakendamine ja infoturve.

Lisateabe saamiseks laiendage allolevaid jaotisi.

TURVALISUS

Teie teabe turvalisus on meile oluline. Teie andmete töötlemisel kasutame mõistlikke ja asjakohaseid administratiivseid, tehnilisi ning korralduslikke turvameetmeid, et kaitsta teie isikuteavet selliste ohtude eest nagu ajutine või püsiv kadumine, hävitamine või volitamata või õigusvastane juurdepääs, muutmine, kasutamine või avaldamine.

Nõuame, et meie tarnijad ja partnerid rakendaksid sarnaseid kaitsemeetmeid, kui neil on juurdepääs isikuteabele või kasutavad seda teavet, mida nendega jagame. Loomulikult pole ükski tehnoloogia, andmeedastus ega süsteem 100% turvaline. Kui teil on põhjust arvata, et suhtlus meiega pole enam turvaline, teavitage meid sellest koheselt e-posti aadressil PRIVACY@ENERGIZER.COM.

ALAEALISTE ISIKUTEAVE

Täidame Ameerika Ühendriikide laste võrguprivaatsuse kaitse seaduse ja sarnaste seaduste kriteeriume kogu maailmas, kus neid kohaldatakse ettevõtte Energizer teenustele. Me ei kogu teadlikult isikuteavet alaealistelt ilma lapsevanema või seadusliku eestkostja nõuetekohase nõusolekuta. Kui oleme teie meelest kogunud alaealiselt isikuteavet ilma vajaliku nõusolekuta, andke sellest meile teada e-posti aadressil PRIVACY@ENERGIZER.COM

SÄILITAMINE

Säilitame teie isikuteavet perioodi vältel, mis on vajalik selleks, et pakkuda teile teenuseid, mida olete meilt taotlenud, kui see on vajalik seaduslike kohustuste täitmiseks (nt dokumentide kohustuslikuks säilitamiseks või seaduslike hoidmisnõuete järgimiseks), lahendada vaidluseid nõusolekuvormis kokkulepitu kohaselt ja järgida selles privaatsusteatises sätestatud eesmärke, õiguseid ning kohustusi.

Olenevalt teabe tüübist ja kasutamisviisist võivad teabe säilitamisperioodid oluliselt erineda. Meie säilitusperioodid põhinevad kriteeriumidel, mis hõlmavad õiguslikult volitatud säilitusperioode, pooleliolevaid või võimalikke kohtuvaidlusi, meie intellektuaalomandiõigusi või omandiõigusi, lepingute nõudeid, tegevusjuhendeid või operatiivvajadusi ja ajaloo arhiveerimist.

KOLMANDATE ISIKUTE ASUKOHAD JA TEENUSED

See privaatsusteatis ei käsitle kolmandate isikute või muude selliste organisatsioonide poliitikaid ja tavasid, kes ei tegutse meie nimel, ning me ei vastuta nende poliitikate ja tavade eest, sealhulgas eraelu puutumatuse ning turvalisuse, andmete kogumise, töötlemise, kasutamise säilitamise ja avaldamisega seotud poliitikate ning tavade eest. See hõlmab:

 • mis tahes asukohta või selle asukohaga seotud teenust haldav kolmas isik;
 • mis tahes rakenduste arendajat, rakenduste pakkujat, sotsiaalmeediaplatvormi pakkujat, operatsioonisüsteemi pakkujat, juhtmevaba teenuse pakkujat või seadme tootjat – sealhulgas igasugust isikuteavet, mille avaldate sellistele organisatsioonidele ettevõtte Energizer teenuste, rakenduste või sotsiaalmeedia lehekülgede kaudu või nendega seoses.

SELLE TEATISE MUUDATUSED

Võime seda privaatsusteatist aeg-ajalt muuta, et see kajastaks täpselt meie tavasid ja teenuseid ning vastaks õiguslikele nõuetele. Selle teatise ülaosas olev viimase muudatuse kuupäev avaldab, millal seda viimati muudeti, ja me uuendame seda kuupäeva iga kord, kui muudatused postitatakse.

Selle privaatsusteatise kõik muudatused jõustuvad, kui me need oma veebisaidile postitame. Soovitame teil korrapäraselt veebisaiti kontrollida, et olla kursis meie teatise kõigi uuendustega.