AZ ADATOK VÉDELME ÉS AZ ÖN ADATAI

Üdvözöljük weboldalunkon! Az Ön magánélete és bizalma rendkívül fontos számunkra. Ebben az adatvédelmi tájékoztatóban leírjuk, hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait webhelyeinken, alkalmazásainkban (köztük mobilalkalmazásainkban), termékeinkben, szoftvereinkben, promócióinkban és szolgáltatásainkban (együttesen a továbbiakban: „Szolgáltatások”). Ha nem kapott különálló vagy kiegészítő adatvédelmi tájékoztatót, ez a tájékoztató tekintendő érvényesnek.

MILYEN ADATOKAT GYŰJTÜNK?

Az Energizer egyes szolgáltatásokban korlátozott információkat gyűjt Önről, például akkor, ha Ön szeretne részt venni egy promócióban. Az általunk gyűjtött információk típusa attól függ, hogy Ön hogyan jár el.

További információkért bontsa ki az alábbi részeket.

ÖN ÁLTAL AZ ENERGIZERNEK ÖNKÉNTESEN ÁTADOTT INFORMÁCIÓK

Ha Ön részt vesz valamelyik promóciónkban, az alábbi adatokat gyűjtjük össze:

 • Utónév, vezetéknév, e-mail-cím, postacím, telefonszám és más hasonló adatok

Ha Ön termékeket vagy szolgáltatásokat vásárol a webhelyünkön keresztül, bizonyos esetekben meg kell adnia a fizetési adatokat, többek között a következőket:

 • Fizetéshez használt kártya száma, biztonsági kód, lejárati dátum és hasonló adatok

Ha Ön kérdést tesz fel vagy problémát jelent a KAPCSOLATFELVÉTEL hivatkozáson keresztül, az alábbi személyes adatokat gyűjthetjük össze:

 • Keresztnév, vezetéknév, e-mail-cím, postacím, telefonszám és más hasonló adatok

Ha Ön beszállítónkká válik, az alábbi adatokat gyűjthetjük össze:

 • Contact details, location and products or services offered by your company and information related to pricing, sourcing and other business practices, if you apply to become an approved supplier

Ha Ön jelentkezik egy általunk meghirdetett állásra, megkérhetjük az alábbiak megadására:

 • Elvégzett iskolák, megszerzett diplomák
 • A munkához kapcsolódó engedélyek és bizonyítványok
 • Korábbi munkahelyek
 • Országos személyazonosító igazolvány
 • Referenciák
 • Az Ön által megadni kívánt egyéb adatok

Ha Önt behívjuk állásinterjúra, vagy alkalmazzuk, a toborzási folyamat során megadottak mellett további információkat kérünk Öntől, amelyek bekerülnek az Ön személyes rekordjába.

WEBHELYEKEN ÉS SZOLGÁLTATÁSOKON KERESZTÜL GYŰJTÖTT ADATOK

Cookie-k, képpontcímkék és hasonló technológiák segítségével információkat gyűjtünk arról, hogy Ön milyen módon használja webhelyünket és más Szolgáltatásainkat. Ezek közé az információk közé tartoznak a használati adatok, a böngészési előzmények és a Szolgáltatásokon belüli navigációra vonatkozó információk. Ezenfelül az Ön eszközére vonatkozó információkat (például az IP-címet, a tartózkodási helyet, az internetszolgáltatót, az eszközazonosítót és az operációs rendszert) is rögzíthetünk.

Ezenfelül demográfiai adatokat (például az Ön tartózkodási országát, preferált nyelvét) is gyűjthetünk, mivel az adatvédelmi szabályzat országonként némileg eltérő lehet.

HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ ADATOK

Partnereinktől, beszállítóinktól, alvállalkozóinktól és más külső felektől szintén gyűjthetünk adatokat. Ezek a külső felek bármely országban lehetnek, ahol üzleti tevékenységet folytatunk, és általában kereskedelmi szervezetek (bizonyos esetekben oktatási intézmények vagy állami vállalatok). Ezeket az adatokat többek között azért gyűjtjük, hogy webhelyeink a lehető legjobb felhasználói élményt nyújthassák Önnek. A harmadik felek az alábbi kategóriákba tartozhatnak:

 • Reklám- és marketingügynökségek
 • Közösségimédia-platformok és -partnerek
 • Promóciós partnerek

AZ INFORMÁCIÓK FELHASZNÁLÁSA

Az általunk összegyűjtött információkat kizárólag törvényes célokra használjuk. A felhasználás alapja a jogos érdekünk, valamint a törvényeknek és más előírásoknak való megfelelés.

További információkért bontsa ki az alábbi részeket.

KOMMUNIKÁCIÓ

A promóciós webhelyeinken keresztül megadott kapcsolatfelvételi adatokat felhasználhatjuk a promóció díjának/a promóció keretében megszerzett ajándék átadásának előkészítésére. Ha a promóció lezárult, az adatokat töröljük a rendszerünkből. A promóciókhoz esetenként kiegészítő tájékoztatók tartoznak, amelyek részletesebben ismertetik az Ön személyes adatainak felhasználását. Ehhez bizonyos esetekben további hozzájárulást is kérünk.

A KAPCSOLATFELVÉTEL hivatkozáson keresztül Ön által megadott információkat felhasználhatjuk arra, hogy felvegyük Önnel a kapcsolatot a termékkel kapcsolatos probléma megoldása vagy a visszatérítés kifizetése érdekében.

ÜZLETI TEVÉKENYSÉGÜNK

A megadott információkat felhasználhatjuk a bűnesetek és csalások felügyeletére és megelőzésére, törvényben lefektetett jogaink védelmére, valamint szerződéses kötelezettségeink teljesítésére.

FUNKCIÓK BIZTOSÍTÁSA, FEJLESZTÉSEK

A cookie-k segítenek webhelyeink működtetésében és hatékonyságának növelésében, valamint elemzési információkat szolgáltatnak nekünk. További információkért olvassa el az Energizer cookie-kra vonatkozó tájékoztatóját.

AZ ADATOK FELHASZNÁLÁSÁNAK JOGALAPJA (csak az EGT-ből érkező látogatóknak)

Ha Ön az Európai Gazdasági Térségben tartózkodik, a fent ismertetett személyes adatok rögzítésének és felhasználásának jogalapja a kérdéses személyes adatoktól, valamint a rögzítés konkrét kontextusától függ.

Csak akkor gyűjtünk adatokat Öntől, ha Ön erre hozzájárulást ad, ha a személyes adatokra az Önnel való kapcsolatfelvételhez van szükség, ha az adatgyűjtés jogi kötelezettségek vagy jogos érdekünk miatt szükséges (ilyen például az adminisztrációs célú adatfeldolgozás, a csalás és más bűncselekmények megelőzése, valamint az információbiztonsági tevékenységek támogatása), és jogos érdekünket nem írják felül az Ön adatvédelmi érdekei vagy alapvető szabadságai és jogai.

Ha azért kérünk Öntől személyes adatokat, hogy teljesítsük jogi kötelezettségünket vagy egy Önnel kötött szerződést, ezt az adatgyűjtés időpontjában egyértelművé tesszük. Ezenfelül azt is közöljük, hogy kötelező-e megadnia az adott információt, és elmagyarázzuk, hogy milyen következményekkel jár, ha nem adja meg.

Hasonló módon járunk el, ha saját vagy egy harmadik fél jogos érdeke miatt gyűjtünk és használunk információkat: megteszünk minden észszerűen elvárható lépést, hogy egyértelmű tájékoztatást biztosítsunk, és tájékoztassuk Önt jogos érdekünkről.

Az EGT-ben gyűjtött személyes adatok adatkezelője az Energizer Holdings, kivéve ha a kiegészítő szabályzat más tájékoztatást ad.

Ha kérdése van egy konkrét adatfeldolgozási tevékenységgel kapcsolatban, szeretné részletesebben megismerni a jogalapot, vagy csak szeretné felvenni a kapcsolatot az adatkezelővel, írjon a következő címre: PRIVACY@ENERGIZER.COM.

AZ INFORMÁCIÓK MEGOSZTÁSA

Egyes Szolgáltatásokat partnereink segítségével biztosítjuk. Ezenfelül hivatalos beszállítókkal és üzleti partnerekkel (a továbbiakban együttesen: „Partnerek”) is együttműködünk. Ha megosztjuk az Ön személyes adatait partnereinkkel, megfelelő (általában szerződéses) intézkedéseket léptetünk életbe, hogy az Ön adatait jogszerűen, jogosult, az adatvédelmi tájékoztatóval összhangban lévő célokra használják fel, és megtesszük a megfelelő titoktartási és biztonsági lépéseket.

Az Energizer a fent leírtakon kívül más célokból nem osztja meg és nem értékesíti az Ön által a webhelyeinken keresztül megadott személyes adatokat. Időről időre előfordulhat, hogy Szolgáltatásaink fejlesztése érdekében megbízható harmadik feleknek összesített (statisztikai) adatokat biztosítunk ügyfeleinkről, értékesítéseinkről, online forgalmunkról és más tényezőkről. Ezek a statisztikák nem tartalmaznak személyazonosításra alkalmas adatokat.

Ezenfelül akkor is megosztjuk az adatokat harmadik felekkel, ha jogszabályok erre köteleznek minket, vagy ha erre bírósági eljárás keretében, valamint ügyfeleink védelme, életek védelme, szolgáltatásaink biztonságossága és jogaink megóvása érdekében szükség van.

További információkért bontsa ki az alábbi részeket

PARTNEREKKEL ÉS LEÁNYVÁLLALATOKKAL

Az Ön által megadott adatokat (köztük személyes adatokat) bizonyos esetekben megosztjuk a világ különböző részein működő partner- és leányvállalatainkkal. Ezek a szervezetek esetenként az Ön tartózkodási helyétől eltérő országban működnek, amelyekben az Ön országától eltérő, akár kevésbé szigorú adatvédelmi törvények lehetnek hatályban.

HARMADIK FELEKKEL

Személyes adatait esetenként külső szolgáltatókkal is megosztjuk. Ezek a szolgáltatók kizárólag abból az általuk nekünk nyújtott szolgáltatások keretében oszthatják meg és használhatják fel az Ön személyes adatait. A jelen adatvédelmi tájékoztatóban megadott célok teljesítése érdekében az alábbi kategóriákba tartozó külső címzettekkel osztjuk meg az Ön adatait:

 • A rendelések teljesítését lebonyolító és a termékekkel kapcsolatos kérdéseket és aggályokat kezelő felek
 • A toborzásban és az alkalmazottak felvételében segítséget nyújtó felek
 • A webhelyeink, ajánlataink és promócióink adminisztrációjában segítséget nyújtó felek

ELADÁSOK, EGYESÜLÉSEK ÉS FELVÁSÁRLÁSOK

Az Ön személyes adatait olyan tervezett vagy megvalósult vállalati tranzakciók keretében is megoszthatjuk, mint az átszervezés, egyesítés, eladás, közös vállalkozások, átruházások vagy vállalatunkat, annak vagyonát vagy részvényeit (vagy ezek kisebb részeit) érintő más intézkedések (többek között csődeljárások és hasonlók).

A SZEMÉLYES ADATOK NEMZETKÖZI TOVÁBBÍTÁSA

Az Energizer globális nagyvállalat, így előfordulhat, hogy az Ön személyes adatait saját országán kívül tárolják vagy dolgozzák fel. Erre olyan országokban is sor kerülhet, amelyek nem biztosítanak az Ön országával azonos szintű védelmet a személyes adatoknak. Az Energizer ezért olyan lépéseket tett, amelyek garantálják, hogy az Ön személyes adatait külföldre történő továbbítás esetén is az adatvédelmi jogszabályoknak (köztük az EU általános adatvédelmi rendelete 44–50. cikkének) megfelelő biztonsági intézkedések védik.

Ezek közül a leggyakoribbak a szerződéses biztosítékok, amelyek például előírják, hogy a személyes adatokat fogadó felek kötelesek biztonságban tartani az adatokat, és csak az Energizer által meghatározott célokra használhatják azokat.

Ha szeretne többet megtudni adattovábbítási gyakorlatainkról, vagy szeretné megkapni a személyes adatok feldolgozásával érintett országokra vonatkozó biztonsági intézkedések egy példányát, írjon a következő címre: PRIVACY@ENERGIZER.COM.

AZ ÖN VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉGEI ÉS JOGAI

Az Energizer tiszteletben tartja az Ön személyes adatainak felhasználására és megosztására vonatkozó jogait. Ön jogosult hozzáférést kérni az adatokhoz, valamint kérvényezheti azok javítását. Ha Ön az EU területén tartózkodik, az általános adatvédelmi rendelet értelmében további jogokkal bírhat.

További információkért bontsa ki az alábbi részeket.

AZ ADATOK ELÉRÉSE, JAVÍTÁSA VAGY TÖRLÉSE

Ha szeretné, hogy javítsuk vagy módosítsuk személyes adatait, szeretne hozzáférést kérni az adatokhoz, esetleg személyes adatai törlését kérné, írjon nekünk a következő címre: PRIVACY@ENERGIZER.COM.

Tájékoztatjuk, hogy mielőtt személyes adatokat adunk át Önnek, meg kell bizonyosodnunk az Ön személyazonosságáról. Ha személyes adatai módosítását vagy törlését kéri, ne feledje, hogy bizonyos információkat nyilvántartási szabályaink miatt és/vagy a módosítás vagy a törlés kérvényezése előtt kezdeményezett tranzakciók teljesítéséhez továbbra is meg kell őriznünk. Egyes információk a hatályos jogszabályoknak való megfelelés miatt ezt követően is rendszereinkben és más nyilvántartásainkban maradnak.

TOVÁBBI ADATVÉDELMI JOGOK

Az EU általános adatvédelmi rendelete és más országok törvényei értelmében Ön további jogokkal rendelkezhet. Ha például Ön az EGT területén tartózkodik, tájékoztatást kérhet a következőkről:

 • Az adatfeldolgozás célja
 • Az érintett személyes adatok köre
 • Az Energizer kinek továbbította az adatokat
 • Ha nem közvetlenül Ön adta meg az adatokat, akkor mi volt az információk forrása
 • Mennyi ideig fogjuk tárolni az adatokat

Számos országban Ön jogosult panaszt benyújtani a megfelelő adatvédelmi hatóságoknál, ha aggályok merültek fel Önben a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban.

EGYÉB ADATVÉDELMI INFORMÁCIÓK

Alább további hasznos információkat talál, többek között arról, hogy hogyan tájékoztatjuk Önt a tájékoztatót érintő változásokról, valamint hogy milyen adatmegőrzési módszereket alkalmazunk, hogyan kezeljük a kiskorúak személyes adatait, és milyen információbiztonsági intézkedéseket teszünk.

További információkért bontsa ki az alábbi részeket.

BIZTONSÁG

Az Ön adatainak biztonsága rendkívül fontos számunkra. Az adatok feldolgozása során minden észszerűen elvárható és megfelelő adminisztratív, technikai és szervezeti biztonsági intézkedést megteszünk, hogy védjük az Ön személyes adatait az ideiglenes vagy végleges elvesztéstől, a megsemmisüléstől, a jogosulatlan vagy törvénytelen hozzáféréstől, módosítástól, felhasználástól és közzétételtől, valamint más hasonló veszélyektől.

Az ilyen intézkedések meghozatalát beszállítóinknak és partnereinknek is előírjuk az általunk megosztott személyes adatok elérése és felhasználása esetére. Ugyanakkor nem léteznek 100%-ban biztonságos technológiák, adattovábbítási megoldások és rendszerek. Ha alapos oka van feltételezni, hogy a velünk való interakció nem biztonságos, haladéktalanul értesítsen minket a következő címen: PRIVACY@ENERGIZER.COM.

KISKORÚAK SZEMÉLYES ADATAI

Betartjuk az Egyesült Államok gyermekek adatainak internetes védelmére vonatkozó törvényét, valamint a világ más országaiban hozott hasonló rendelkezéseket, amennyiben azok vonatkoznak az Energizer Szolgáltatásaira. Kiskorúaktól szándékosan csak a szülő vagy a gondviselő hozzájárulásával gyűjtünk személyes adatokat. Ha úgy véli, hogy a kötelező hozzájárulás nélkül gyűjtöttünk személyes adatokat kiskorúaktól, írjon nekünk a következő címre: PRIVACY@ENERGIZER.COM.

ADATMEGŐRZÉS

Személyes adatait addig őrizzük meg, amíg ez a következők miatt szükséges: hogy biztosítsuk Önnek az Ön által tőlünk kért szolgáltatásokat, hogy teljesítsük jogi kötelezettségeinket (például a dokumentummegőrzési kötelezettségeket), amelyeket Ön a hozzájárulás megadásával elfogadott, a viták megoldása, valamint a jelen adatvédelmi tájékoztatóban szereplő célok, jogok és kötelezettségek teljesítése érdekében.

A megőrzés időtartama az információ típusától és felhasználásának módjától függően változó lehet. A megőrzési időtartamokat a jogilag előírt megőrzési időszakok, függőben lévő vagy potenciális jogviták, szellemi tulajdonokra vonatkozó jogok, tulajdonjogok, szerződési feltételek, üzemeltetési irányelvek és igények, valamint a korábbi tevékenységek archiválására vonatkozó szabályok szerint alakítjuk ki.

KÜLSŐ WEBHELYEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

Ez az adatvédelmi tájékoztató nem foglalkozik a harmadik felek és a nem a mi megbízásunkból eljáró szervezetek szabályzataival és gyakorlataival, ideértve az adatok védelmére, biztonságára, gyűjtésére, feldolgozására, felhasználására, tárolására és közzétételére vonatkozó szabályokat. Ezekért az Energizer nem felelős. Ide tartoznak az alábbiak:

 • a jelen webhelyre hivatkozó webhelyeket vagy szolgáltatásokat üzemeltető harmadik felek
 • alkalmazásfejlesztők, -szolgáltatók, közösségimédia-platformok szolgáltatói, operációs rendszerek szolgáltatói, vezeték nélküli szolgáltatások szolgáltatói és eszközgyártók, ideértve azokat a személyes adatokat, amelyeket Ön az Energizer Szolgáltatásain, alkalmazásain vagy közösségimédia-oldalain keresztül átad ezeknek a szervezeteknek.

A TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

Időről időre módosíthatjuk a jelen adatvédelmi tájékoztatót, hogy az megfeleljen gyakorlatainknak, Szolgáltatásainknak és a jogszabályi előírásoknak. A tájékoztató legelején olvasható „Utolsó módosítás” dátum adja meg, hogy mikor módosítottuk utoljára a dokumentumot. Ezt a dátumot minden új változat közzételekor frissítjük.

A jelen adatvédelmi tájékoztató módosításai a webhelyen való közzététel időpontjában lépnek életbe. Javasoljuk, hogy rendszeresen keresse fel az oldalt, hogy értesüljön a tájékoztató esetleges változásairól