DATABESKYTTELSE OG DINE OPLYSNINGER

Velkommen til vores websteder. Beskyttelsen af dine oplysninger og din tillid er vigtig for os. Denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger forklarer, hvordan vores websteder, programmer, herunder mobile applikationer, produkter, software, kampagner eller tjenester (vi kalder disse "tjenester") bruger dine personlige oplysninger. Den gælder, medmindre en separat eller supplerende meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger fremsættes.

HVILKE TYPER OPLYSNINGER INDSAMLER VI?

For nogle tjenester, fx hvis du vil deltage i kampagner, indsamler Energizer en begrænset mængde oplysninger direkte fra dig. Typen af oplysninger, vi indsamler, er afhængig af, hvordan du kommunikerer med os.

Udvid afsnittene nedenfor for at få flere oplysninger.

INFORMATIONER, SOM DU FRIVILLIGT GIVER ENERGIZER

Hvis du vælger at deltage i en af vores kampagner, kan vi indsamle følgende:

 • Fornavn, efternavn, e-mailadresse, postadresse, telefonnummer eller andre lignende data

Hvis du vælger at købe produkter eller tjenester fra vores websted, kan vi bede om betalingsoplysninger, som kan omfatte:

 • Betalingskortnummer, sikkerhedskode, udløbsdato og lignende oplysninger

Hvis du vælger at stille et spørgsmål eller indberette et problem igennem vores KONTAKT OS-link, kan vi indsamle personlige oplysninger som:

 • Fornavn, efternavn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og lignende oplysninger

Hvis du vælger at blive en af vores leverandører, kan vi indsamle følgende:

 • Kontaktoplysninger, lokalitet og produkter eller tjenester, din virksomhed tilbyder, samt oplysninger vedrørende priser, indkøb og anden forretningspraksis, hvis du ansøger om at blive en godkendt leverandør

Hvis du vælger at ansøge om ansættelse hos os, kan du blive bedt om følgende:

 • Uddannelse og diplomuddannelser
 • Relevante licenser eller certificeringer
 • Tidligere beskæftigelse
 • CPR-nummer
 • Referencer
 • Alle andre oplysninger, du vælger at opgive

Hvis du indkaldes til samtale eller godkendes til ansættelse, indsamler vi andre relevante oplysninger fra dig udover de informationer, du gav under rekrutteringsforløbet, og de bliver en del af din personalejournal.

OPLYSNINGER, DER INDSAMLES VIA WEBSTEDER OG TJENESTER

Vi indsamler oplysninger om, hvordan du interagerer med vores websted og andre tjenester, gennem brugen af cookies, pixel tags og lignende teknologier. Det omfatter også oplysninger om brug, browserdata og oplysninger om, hvordan du navigerer i vores tjenester. Vi kan også indsamle dine enhedsoplysninger, hvilket omfatter IP-adresse, lokalitet, internetudbyder, enheds-id og operativsystem.

Vi kan også indsamle demografiske oplysninger som dit land og foretrukket sprog, idet vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger kan være lidt forskellig afhængigt af, hvilket land du bor i.

OPLYSNINGER FRA TREDJEPARTER

Vi kan indhente oplysninger gennem partnere, forhandlere, leverandører og andre tredjeparter, som typisk er selskaber (selvom nogle kan være uddannelsesinstitutioner og offentlige foretagender), og som kan være beliggende hvor som helst, hvor vi driver forretning. Vi indsamler for eksempel dataene for at forbedre dine oplevelser på vores websteder. Disse tredjeparter hører ind under følgende kategorier:

 • Reklame- og markedsføringsfirmaer
 • Sociale mediers platforme og partnere
 • Salgsfremmende partnere

SÅDAN BRUGER VI OPLYSNINGER

Vi bruger oplysninger, vi indsamler, til lovlige formål, der hører under vores legitime interesser, samt med henblik på overholdelse.

Udvid afsnittene nedenfor for at få flere oplysninger.

TIL AT KOMMUNIKERE

Vi kan bruge kontaktoplysninger, vi har modtaget gennem vores kampagnewebsted, til at uddele kampagnens præmie eller foræring. Når kampagnen er slut, sletter vi oplysningerne i vores systemer. Kampagner kan omfatte yderligere meddelelser, der giver flere oplysninger om anvendelse af dine personlige oplysninger. Du kan blive bedt om at give dit samtykke til disse.

Vi kan bruge oplysningerne, vi modtager via KONTAKT OS-linket, til at kommunikere med dig om et problem med dit produkt eller til at udstede refunderinger.

TIL FORRETNINGSMÆSSIGE AKTIVITETER

Vi kan bruge oplysningerne, der opgives, til at overvåge og forebygge kriminalitet eller svindel, beskytte vores juridiske rettigheder og udføre kontraktlige forpligtelser.

TIL FUNKTIONALITET OG FORBEDRING

Vi kan bruge cookies til at gøre vore websteders drift mere effektiv og yde analytiske oplysninger. Du kan finde flere oplysninger i Meddelelse fra Energizer om cookies.

JURIDISK GRUNDLAG FOR VORES BRUG (kun EØS-besøgende)

Hvis du befinder dig i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, vil vores juridiske grundlag for indsamling og brug af personlige oplysninger, som beskrevet ovenfor, afhænge af de berørte personlige oplysninger og den konkrete sammenhæng, i hvilken vi indsamler dem.

Vi indsamler dog kun personlige oplysninger fra dig, hvis vi har dit samtykke til at gøre det, hvis vi skal bruge de personlige oplysninger til at opfylde en kontrakt med dig, hvis vi har en retlig forpligtelse til at gøre det, eller hvis behandlingen er i vores legitime interesser (som fx behandling af administrative formål, til forebyggelse af svindel eller kriminelle handlinger og som støtte for informationssikkerhed). Dine rettigheder til databeskyttelse og grundlæggende rettigheder og friheder går forud for indsamlingen.

Hvis vi beder dig om at opgive personlige oplysninger for at overholde lovkrav eller for at opfylde en kontrakt med dig, gør vi dette klart på tidspunktet for indsamlingen. Vi fortæller dig også, om kravet om de pågældende oplysninger er obligatorisk, og forklarer eventuelle konsekvenser for dig, hvis du ikke yder oplysningerne.

På samme måde vil vi, hvis vi indsamler og bruger dine personlige oplysninger baseret på vores (eller en tredjeparts) legitime interesser, gøre os rimelige bestræbelser på at meddele dette tydeligt og beskrive vores legitime interesser.

Energizer Holdings er den dataansvarlige for alle personlige oplysninger, der indsamles i EØS, undtagen hvor en supplerende politik siger noget andet.

Hvis du har spørgsmål til eller ønsker flere oplysninger om det juridiske grundlag for en specifik behandlingsaktivitet, eller hvis du har brug for oplysninger om, hvordan du kontakter den dataansvarlige, skal du sende en e-mail til PRIVACY@ ENERGIZER.COM.

SÅDAN DELER VI OPLYSNINGER

Vi yder tjenester gennem vores tilknyttede selskaber. Vi arbejder også med godkendte leverandører og samarbejdspartnere ("partnere"). Når vi deler dine personlige oplysninger med vores partnere, iværksætter vi passende foranstaltninger, typisk kontraktlige bestemmelser, så brugen af dine oplysninger begrænses til udelukkende juridiske og autoriserede formål, som er i overensstemmelse med meddelelsen om beskyttelse af personlige oplysninger samt passende foranstaltninger med henblik på fortrolighed og sikkerhed.

Energizer deler eller sælger ikke de personlige oplysninger, som du giver os gennem vores websteder, til nogen tredjeparts separate brug. Vi kan til enhver tid yde samlede (statistiske) oplysninger om vores kunder, salg, mønstre for onlinetrafik og relaterede oplysninger til velrenommerede tredjeparter, så vi kan forbedre vores tjenester. Disse statistikker indeholder ingen personligt identificerbare oplysninger.

Vi deler oplysninger med tredjeparter, når det kræves af lovgivningen eller for at svare på retslige skridt, for at beskytte vores kunder, for at beskytte liv, for at opretholde vores tjenesters sikkerhed og for at beskytte vores juridiske rettigheder.

Udvid afsnittene nedenfor for at få flere oplysninger

MED TILKNYTTEDE SELSKABER OG DATTERSELSKABER

Vi kan dele de oplysninger, du giver os, herunder personlige oplysninger, med vores tilknyttede selskaber og datterselskaber over hele verden. Disse enheder kan være beliggende i andre lande end dit eget og kan have andre, og muligvis lavere, standarder for beskyttelse af personlige oplysninger end i dit hjemland.

MED TREDJEPARTER

Vi kan dele dine personlige data med tredjepartsudbydere af tjenester. De må ikke dele eller anvende dine personlige oplysninger til andre formål end at levere tjenester til os. Vi deler dine oplysninger til de formål, der er angivet i denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger med følgende kategorier af tredjepartsmodtagere:

 • De, der hjælper os med ordreopfyldelse eller med at administrere spørgsmål eller bekymringer om produkter
 • De, der hjælper os med rekruttering og ansættelse
 • De, der hjælper os med at administrere vores websteder, tilbud og kampagner

SALG, FUSIONER OG OPKØB

Vi kan videregive personlige oplysninger som en del af en påtænkt eller faktisk virksomhedstransaktion som fx omstrukturering, fusion, salg, joint venture, overdragelse, overførsel eller anden afhændelse af hele eller en del af vores virksomhed, aktiver eller lager (herunder i forbindelse med en konkurs eller lignende processer).

INTERNATIONALE OVERFØRSLER AF PERSONOPLYSNINGER

Energizer er en global organisation, og dine personlige oplysninger kan opbevares eller behandles uden for dit hjemland, herunder i lande, som muligvis ikke yder samme beskyttelse af dine personlige oplysninger som dit hjemland. Vi har iværksat foranstaltninger for at sikre, at når dine personlige oplysninger overføres internationalt, er de omfattet af passende sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen (herunder artikel 44 til 50 i EU's generelle forordning om databeskyttelse eller GDPR).

Normalt omfatter disse kontraktlige sikkerhedsforanstaltninger, således at hver part, som personoplysninger overføres til, er forpligtet til at beskytte dine data og ikke bruge dem til andre formål, end hvad Energizer specificerer.

Hvis du ønsker flere oplysninger om vores dataoverførselspraksis eller ønsker at få en kopi af alle relevante sikkerhedsforanstaltninger i de lande, hvor vi behandler personlige oplysninger, bedes du kontakte PRIVACY@ENERGIZER.COM.

DINE VALG OG RETTIGHEDER

Energizer respekterer dine rettigheder i forbindelse med, hvordan dine personlige oplysninger bruges og deles. Du kan anmode om adgang til eller ændringer af dine personlige oplysninger. Hvis du befinder dig i EU, har du muligvis yderligere rettigheder i henhold til GDPR.

Udvid afsnittene nedenfor for at få flere oplysninger.

ADGANG TIL, RETTELSE I ELLER SLETNING AF DINE OPLYSNINGER

Hvis du ønsker at rette eller opdatere dine personlige oplysninger eller anmode om adgang til eller sletning af dine personlige oplysninger, kan du kontakte os på PRIVACY@ENERGIZER.COM

Bemærk, at vi er forpligtet til at bekræfte din identitet, før vi yder personlige oplysninger. Hvis du anmoder om en ændring eller sletning af dine personlige oplysninger, bedes du bemærke, at vi muligvis stadig skal beholde visse oplysninger med henblik på at føre protokol og/eller for at gennemføre eventuelle transaktioner, du begyndte, inden du anmodede om en sådan ændring eller sletning. Nogle af dine oplysninger kan også blive i vores systemer og andre optegnelser, hvis det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning.

YDERLIGERE RETTIGHEDER I FORBINDELSE MED BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Du kan have yderligere rettigheder i henhold til EU's GDPR og visse andre landes love. Hvis du for eksempel befinder dig i EØS, kan du anmode om:

 • Formålet med behandlingen
 • Kategorierne af de berørte personoplysninger
 • Hvem andre uden for Energizer der kan have modtaget data fra os
 • Hvad kilden til oplysningerne var, hvis du ikke gav dem direkte til os
 • Hvor længe de vil blive opbevaret

I mange lande har du ret til at indgive en klage til den relevante databeskyttelsesmyndighed, hvis du er bekymret for, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger.

ANDRE OPLYSNINGER, DER ER RELATERET TIL BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Nedenfor finder du yderligere vigtige oplysninger, som fx hvordan vi kommunikerer ændringer til denne meddelelse, vores praksis for opbevaring af data, håndtering af mindreåriges personlige oplysninger samt informationssikkerhed.

Udvid afsnittene nedenfor for at få flere oplysninger.

SIKKERHED

Dine oplysningers sikkerhed er vigtig for os. Når vi behandler dine data, benytter vi rimelige og passende administrative, tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger mod risici som midlertidigt eller permanent tab, destruktion eller uautoriseret eller ulovlig adgang, ændring, brug eller videregivelse.

Vi kræver, at vores leverandører og partnere anvender lignende beskyttelse, når de tilgår eller bruger personlige oplysninger, vi deler med dem. Selvfølgelig er ingen teknologi, datatransmission eller system 100 % sikker. Hvis du har grund til at tro, at din interaktion med os ikke længere er sikker, skal du straks underrette os på PRIVACY@ENERGIZER.COM.

MINDREÅRIGES PERSONOPLYSNINGER

Vi overholder Children's Online Privacy Protection Act (loven om beskyttelse af børns personlige oplysninger online) i USA og lignende love i hele verden, der gælder for Energizer-tjenester. Vi indsamler ikke med overlæg personlige oplysninger fra mindreårige uden behørig tilladelse fra en forælder eller værge. Hvis du mener, at vi har indsamlet personlige oplysninger om en mindreårig uden det fornødne samtykke, bedes du kontakte os på PRIVACY@ENERGIZER.COM

OPBEVARING

Vi opbevarer dine personlige oplysninger, så længe det er nødvendigt for at: yde dig de tjenester, du har anmodet os om, som nødvendigt for at overholde lovmæssige forpligtelser (fx at overholde obligatorisk bevaring af fortegnelser eller juridiske besiddelseskrav), som aftalt i en samtykkeerklæring, for at løse stridigheder og for på anden vis at opfylde formålene, rettighederne og forpligtelserne, der er angivet i denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger.

Opbevaringsperioder kan variere betydeligt baseret på typen af oplysninger, og hvordan de bruges. Vores opbevaringsperioder er baseret på kriterier, der omfatter juridisk fastsatte opbevaringsperioder, afventende eller potentielle retssager, vores immaterielle rettigheder eller ejendomsrettigheder, kontraktmæssige krav, driftsforskrifter eller -behov samt historisk arkivering.

TREDJEPARTSWEBSTEDER OG -TJENESTER

Denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger behandler ikke, og vi er ikke ansvarlige for, politikker og praksis fra tredjeparter eller andre organisationer, som ikke arbejder på vores vegne, herunder politikker og praksis relateret til databeskyttelse og sikkerhed, dataindsamling, brug til behandling, opbevaring og offentliggørelse. Dette omfatter:

 • enhver tredjepart, der driver et websted eller en tjeneste, som dette websted er tilknyttet
 • enhver appudvikler, appleverandør, leverandør af platform til sociale medier, leverandør af operativsystem, trådløs serviceudbyder eller udstyrsproducent – herunder eventuelle personlige oplysninger, som du udleverer til sådanne organisationer gennem eller i forbindelse med Energizers tjenester, apps eller sider på de sociale medier.

ÆNDRINGER AF DENNE MEDDELELSE

Vi kan til enhver tid ændre denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger, så den præcist afspejler vores praksis, tjenester og overholder lovgivningens krav. Datoen for sidste revidering øverst i denne meddelelse angiver, hvornår den sidst blev ændret. Vi opdaterer denne dato, hver gang en revidering noteres.

Ændringer til denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger træder i kraft, når vi offentliggør dem på vores websted. Vi opfordrer dig til at tjekke med jævne mellemrum for at holde dig informeret om eventuelle opdateringer af vores meddelelse.